Yükleniyor

11. Sınıf Tarih Testleri Çöz

11.Sınıf İnkılap 1881’den 1919’a Mustafa Kemal Test 2
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan biri değildir?
 • A) Yeni fikir ve düşüncelerin oluştuğu Selanik gibi özgür bir ortamda yetişme imkânı bulması
 • B) Annesinin isteğiyle okul hayatına geleneksel eğitim veren Mahalle Mektebinde başlaması
 • C) Manastır’daki meşrutiyet yanlısı öğretmenlerinden memleket meselelerini öğrenmesi
 • D) Namık Kemal’in şiirlerindeki vatan ve millet sevgisinden etkilenmesi
 • E) Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik ve millî egemenlik fikirlerinden etkilenmesi
 • Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca matematik, edebiyat, siyaset, sanat, tarih ve yabancı dil öğrenmeye önem vermiştir.

  Mustafa Kemal’in bu yönünün en belirgin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Vatan ve millet sevgisinin gelişmesi
 • B) Askerî yeteneklerinin gelişmesi
 • C) Millî değerlerlerine bağlı bir birey olarak yetişmesi
 • D) Çok yönlü bir lider olarak yetişmesi
 • E) Sanatçılara büyük değer vermesi
 • Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Enver Paşa – Askerlerin siyasetle uğraşması görüşü
 • B) Voltaire, J. J. Rousseau – Milliyetçilik ve Milli Egemenlik düşüncesi
 • C) Arkadaşı Ömer Naci – Edebiyata ilgi duyması
 • D) Manastır’daki öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bilge – Tarih Bilinci
 • E) Namık Kemal, Tevfik Fikret – Vatan ve Millet Sevgisi
 • Mustafa Kemal’in Şam’da kurmuş olduğu cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İttifat ve Terakki Cemiyeti
 • B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
 • C) Hilal-i Ahmer Cemiyeti
 • D) Kilikyayılar Cemiyeti
 • E) Wilson İlkeleri Cemiyeti
 • Atatürk “Memleket, mutlaka çağdaş, uygar ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu yaşam davasıdır.” demiştir.

  Buna göre Atatürk’ün ülkesi için hedefinin;

  I. Çağdaş ülkeler düzeyine çıkarmak

  II. Liberal ekonomiyi yaygınlaştırmak

  III. Gelenekçi yapıyı korumak

  verilenlerden hangileri olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • Mustafa Kemal’in yaşadığı dönemde meydana gelen ve o dönemi etkileyen siyasi ve sosyal olaylar, O’nun fikir hayatının oluşumu ve gelişimi üzerinde de etkili olmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen olaylardan birisi değildir?


 • A) Fransız İhtilali’nin sonucunda yayılan fikirler
 • B) Türk-Yunan Savaşı esnasında yaşanan olumsuzluklar
 • C) Reform Hareketlerinin Avrupa’da taraftar toplaması
 • D) Meşrutiyetin ilanı ve sonrası yetişen aydınlar
 • E) Osmanlı’nın bilim ve teknik alanında geride kalması
 • Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan askerî gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 • A) Trablusgarp Savaşı’nda İtalyanlara karşı başarılı savunma savaşları yapılması
 • B) Irak’ta, Kut’ül Amare’de İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanılması
 • C) Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkan olarak görev alması
 • D) Çanakkale’deki düşmanın ağır bir yenilgiye uğratılması
 • E) Kafkas Cephesi’nde Rusların işgali altındaki Muş ve Bitlis’in geri alınması
 • “Harp Akademisini bitiren Mustafa Kemal’in ilk resmî görev yeri olarak atandığı yer, tevafuktur ki, İstanbul’a dönmeden önce son görev yeri “Yıldırım Orduları Komutanı” olarak aynı yer olmuştur.

  Buna göre Mustafa Kemal’in görev yaptığı bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Suriye
 • B) Trablusgarp
 • C) Makedonya
 • D) Çanakkale
 • E) Kafkasya
 • I. Batıcılık

  II. Milliyetçilik

  III. İslamcılık

  Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • Mustafa Kemal Sofya ataşemiliterlik görevine atandıktan sonra Bulgaristan’daki genel durumu tespit etmek için bir geziye çıkmıştır.

  Bu gezinin amaçları arasında;

  I. Bulgaristan Türklerinin morallerini güçlendirmek,

  II. Türklerin Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını daha da artırmak,

  III. Bulgar ordusunun durumunu yakından incelemek

  durumlarından hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • İtalya’nın hammadde sağlamak için Trablusgarp’a saldırmasının ardından bölgeye giden gönüllü subaylardan biri de Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal’in örgütlediği yerli halk, Derne ve Tobruk’ta İtalyanların başarılı olmalarını engellemiştir.

  Yalnız bu bilgiye göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) Teşkilatçı bir insan olduğu
 • B) Vatansever bir asker olduğu
 • C) Fedakâr bir kişi olduğu
 • D) Sömürgeciliğe karşı ilk defa direniş gösterdiği
 • E) İtalyanlara karşı başarılı olduğu
 • I. Kurmay Yüzbaşı olarak atandığı şehirdir.

  II. Askerî İdadi’de eğitim aldığı şehirdir.

  III. Ataşemiliterlik görevinde bulunduğu şehirdir.

  Yukarıda verilen gelişmelerin ilgili olduğu şehirler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) I: Trublusgarp II: Makedonya III: İstanbul
 • B) I: Selanik II: Şam III: Sofya
 • C) I: Şam II: Manastır III: Sofya
 • D) I: Manastır II: Trablusgarp III: Selanik
 • E) I: Sofya II: Şam III: Manastır

 • Etiketler: 11.sınıf testleri çöz, 11.sınıf test çöz, 11.sınıf inkılap test çöz, inkılap testleri pdf
  11.Sınıf İnkılap 1881’den 1919’a Mustafa Kemal Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.