Yükleniyor

11. Sınıf Tarih Testleri Çöz

11.Sınıf Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler Test 3
Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa devletidir. Misakımillî sınırlarını tanımış, Kurtuluş Savaş sürecinde TBMM’ye ekonomik destek sağlamıştır.

Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Afganistan
 • B) ABD
 • C) Rusya
 • D) İtalya
 • E) Fransa
 • TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 • A) Kuvayımilliye’nin belli bir otoriteye bağlı olmaması
 • B) Kuvayımilliye’nin eğitim, disiplin ve harp sanatından yoksun olması
 • C) Türk vatanının düşman işgalinden kurtarılmak istenmes
 • D) Kuvayımilliye’nin işgalden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeler
 • E) Kuvayımilliye birlikleri ile Yunanlıların ilerleyişinin durdurulamaması
 • “Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla Millî Mücadele’yi başlatan Mustafa Kemal’in vatanın düşman işgalinden kurtarılması konusunda bir tereddütü bulunmuyordu. Kurtuluş- tan sonraki mücadelenin daha çetin olacağını düşünen Mustafa Kemal, bir yandan düşman orduları ile savaşırken, diğer yandan sosyal ve kültürel kalkınmanın ve yeni Türk Devleti’nin hazırlıklarını yapıyordu.

  Yunanlılarla Kütahya - Eskişehir Savaşları devam ederken, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) TBMM’nin açılması
 • B) İzmir İktisat Kongresinin toplanması
 • C) Anadolu Ajansının kurulması
 • D) Hâkimiyetimilliye Gazetesi’nin çıkarılması
 • E) Maarif Kongresinin toplanması
 • Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı ile ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir?
 • A) Yunan ordularının toplanabilmesi için zaman kazandırmak
 • B) Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak
 • C) Yumuşatılmış Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye onaylatmak
 • D) Askerî başarısızlıkları diplomatik yollarla telafi etmek
 • E) TBMM ile İstanbul Hükümetinin arasındaki fikir ayrılıklarından yararlanmak
 • I. Çerkez Ethem’in isyan etmesi

  II. İtilaf Devletleri isteklerinin TBMM’ye kabul ettirilmek istenmesi

  III. İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan;

  I. Çerkez Ethem isyanının bastırılması,

  II. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması,

  III. 1921 Anayasası’nın kabulü,

  IV. İtilaf Devletlerinin TBMM’yi Londra Konferansına davet etmesi

  gelişmelerinden hangileri TBMM’nin huhuksal varlığınının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız IV.
 • C) I ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) I, III ve IV.
 • Sovyet Rusya’nın I. İnönü Savaşı sonrasında Millî Mücadele’ye destek vermesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 • A) Ekonomik desteğe ihtiyaç duyması
 • B) İtilaf Devletleriyle ilişkilerinin gergin olması
 • C) I. İnönü Zaferi’nin kazanılması
 • D) Güney sınırlarını güvence altına almak istemesi
 • E) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
 • Sevr Antlaşması’nı Türk milletine kabul ettirmek için Yunanlıları destekleyerek Anadolu’yu işgale yönlendiren İtilaf Devletleri, Türklerin kararlılığı karşısında Sevr’i yumuşatarak kabul ettirmek için teklif yapmaya mecbur kalmışlardır.

  Bu duruma sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Başkomutanlık Savaşı
 • B) I. İnönü Savaşı
 • C) II. İnönü Savaşı
 • D) Eskişehir-Kütahya Savaşları
 • E) Büyük Taarruz
 • Yunan ordusunun Polatlı’ya kadar gelmesi halkın ve ordunun moralini bozduğu gibi TBMM’de kaygılara yol açtı. Bazı milletvekilleri TBMM’nin Kayseri’ye taşınmasını istedilerse de bu fikir kabul edilmedi. Düşman karşısında cephede vakit kaybetmeden en seri, en doğru kararları almanın, meclisin yetkilerini anında kullanmakla mümkün olduğu fikri ön plana çıktı.

  Bu fikir doğrultusunda TBMM’de nasıl bir karar verilmiştir?


 • A) Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi verilmiştir.
 • B) Ordu Sakarya’nın doğusuna çekilmiştir.
 • C) Tekalifimilliye Emirleri yayımlanmıştır.
 • D) Batı Cephesi Komutanlığına İsmet İnönü atanmıştır.
 • E) İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
 • Misakımillî’den ilk taviz Moskova Antlaşması ile verilmiştir. Antlaşmanın maddelerinden hangisi bu duruma kanıt oluşturur?
 • A) İki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
 • B) Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan tüm antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
 • C) Rusya, önceki antlaşmaları Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla tanıyacaktır.
 • D) Boğazların rejimi Türkiye’nin egemenlik hakları korunmak şartıyla düzenlenecektir.
 • E) Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir.
 • Kütahya - Eskişehir Savaşları sonrasında Türk ordusunun yok olmasını engellemek isteyen Mustafa Kemal’in uygulamış olduğu savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Tüm güçleri bir araya getirerek topyekün saldırıya geçmek
 • B) Başkenti daha güvenli bir yere taşımak
 • C) Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesini sağlayarak güvenlik hattı oluşturmak
 • D) İstanbul Hükümeti ile anlaşarak düşmanı iki ateş arasında bırakmak
 • E) Zaman kazanmak için Yunanlılara ateşkes teklif etmek
 • Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığı- nı göstermektedir?
 • A) Taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
 • B) Rusya Misakımillî’yi tanıyacaktır.
 • C) Batum Gürcistan’a verilecektir.
 • D) Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
 • E) Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir.

 • Etiketler: 11.sınıf testleri çöz, 11.sınıf test çöz, 11.sınıf inkılap test çöz
  11.Sınıf Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler Test 3 sorularını online çözebilirsiniz.