Yükleniyor

11. Sınıf Psikoloji Testleri Çöz

11.Sınıf Psikoloji Bilimini Tanıyalım Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 0
I. İntihar olgusuna yol açan toplumsal nedenler hangileridir?

II. Davranışlarımıza etki eden zihinsel faktörler nelerdir?

III. Bireyin grup ve arkadaş seçiminde aile telkinlerinin rolü var mıdır?

Verilen sorulardan hangileri psikolojinin inceleme alanına girer?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • Uzman psikolog Papatya Hanım'ın ofisinde görüşme seanslarına bir süredir devam eden Cevriye Hanım geceleri uyumak üzereyken uyku ile uyanıklık arası bir durumda kendisini soluksuz bırakan, tanımlayamadığı bir hal yaşadığını ve bu duruma sebep olan nesne ya da kişinin ne olduğunu merak ettiğini söylemiştir "Şayet bana bu kişi ya da şeyin ne olduğunu söyleyemeyecekseniz siz iyi bir psikolog değilsiniz" diyerek görüşmeyi sonlandırmaya dahi yeltenmiştir. Psikolojinin sınırlarını aşan bu tür beklentiler psikologları oldukça zorlamaktadır.

  Bu olayda Cevriye Hanım'ın psikoloji biliminden beklentisinin temelinde bulunan yanlış yargı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Gözlenebilen olguları inceler.
 • B) Psikolojinin inceleme alanı sınırsızdır.
 • C) Psikolojinin incelediği konu ölçülebilir olmalıdır.
 • D) Psikoloji somut ve sayısallaştırılabilir veriler sunar.
 • E) İncelenen problem bilimsel ölçülerle tanımlanabilmelidir.
 • I. Davranışları belirleyen fizikötesi faktörler

  II. Öğrenme türleri

  III. Organizmanın çevre ile ilişkisi

  IV. Ruhun varlığı

  V. Uyarıcı tepki bağı arasındaki ilişki

  Yukarıda sıralanan konulardan hangileri psikolojinin inceleme alanına girer?


 • A) I, II ve III.
 • B) II, III ve V.
 • C) I, III ve V
 • D) II, IV ve V
 • E) III, IV ve V.
 • Bir bilim olarak psikolojinin ruhu, inceleme alanının dışında tutmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Felsefe tarihi boyunca incelenmiş olması
 • B) Gözlem ve deney sınırlarını aşıyor olması
 • C) Başka alanlar tarafından incelenmiş olması
 • D) Bedenle karşıtlık içinde olması
 • E) Teolojinin alanına girmesi
 • Psikolojinin araştırmalarında öznel kabuller ve kültü- rel tercihlerden uzak durma çabası bilimin hangi niteliğine uygundur?
 • A) Tekrarlanabilirlik
 • B) Sistematiklik
 • C) Akılsallık
 • D) Nesnellik
 • E) Geçerlik
 • Bir işletmede üretime katılan işçilerden alınan iş gücü birimini yükseltmeyi hedefleyen çalışmalar psikolojinin aşağıda verilen amaçlarından hangisine yöneliktir?
 • A) Öngörüde bulunmak
 • B) Yönlendirme
 • C) Betimleme
 • D) Açıklama
 • E) Anlama
 • 7. ve 8. soruları aşağıda verilen açıklamalara dayanarak cevaplayınız.

  Bir sınıftaki öğrenciler, okul başarıları bakımından denk iki gruba ayrılır. Karşılaştırma yapılabilmesi için iki grup, çalışma süresi, üye sayısı, cinsiyet, yaş vb. özellikler bakı- mından birbirine eşitlenir. İki gruba da ilk defa karşılaştıkları bir okuma parçası verilir. Birinci gruba bu parça sakin ve sessiz bir odada okutulur. İkinci grup ise aynı çalışmayı gürültülü bir odada yapar. Belli bir süre sonra iki grupta da okuma durdurulur. Gruplardaki öğrencilere okudukları parçalar ile ilgili sorular sorulur. Deney sonunda bu iki grup okuduğunu anlama derecesi bakımından değerlendirilir. Değerlendirme sonunda ortaya çıkan sonuç şöyledir: Birinci gruptaki öğrencilerin, okuduğunu anlama düzeyi ikinci gruptakilerden daha yüksektir. Bir başka deyişle ikinci grubun öğrenme düzeyi birinciye göre daha düşüktür.

  Birinci ve ikinci grubun deney koşulları dışında birbirine denk olmalarına rağmen deney sonucunda okuduğunu anlama düzeylerinin farklı çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


 • A) Okuduğunu anlama düzeyi
 • B) Ortamda bulunan gürültü düzey
 • C) Zekâ düzeylerinin farklı olması
 • D) Deneklerin hızlı okuma düzey
 • E) Gruplara okuma için verilen süre
 • Bu deneyde ortaya çıkan bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yaş farklılığı
 • B) Gürültü düzeyi
 • C) Cinsiyet farklılığı
 • D) Grubun zekâ düzeyi
 • E) Okuduğunu anlama düzeyi
 • Aşağıdakilerden hangisi davranışları incelemek için psikoloji çalışmalarında başvurulan bilimsel veri kaynaklarından birisi olamaz?
 • A) Sayısal gözlem kayıtları
 • B) Fizikötesi faktörler
 • C) Hazır istatistiksel bilgiler
 • D) Gazete haberleri
 • E) Deney sonuçları
 • Aşağıdakilerden hangisi deneysel yöntemin avantajlarından biridir?
 • A) Deneklerin beklentileri, ön yargıları ve tutumları sonucu etkiler.
 • B) Laboratuvarda yapay bir ortam oluşturulduğundan genelleme yapmak zordur
 • C) Sayısal işlemlerin kesinliği bakımından en ileri yöntemdir.
 • D) Çoğunlukla gerçek hayatta yaşanan konularla ilgili deney yapılır.
 • E) Araştırmanın amacı deneklere baştan söylenmemesi gerektiğinden ahlaki tartışmalara açıktır.
 • Son yıllarda obezite toplumsal bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bazı çalışmalar obezitenin kaygı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak bu bir deneysel çalışma olamaz, çünkü insanları obezleştirecek bir uygulama deneyle de olsa etik açıdan mümkün değildir. Bunun yerine katılımcıların ağırlığı ve bir ölçekle kaygı düzeylerinin ölçü- mü yapıldıktan sonra ilişkisel yöntemle istatistiksel teknik kullanarak iki değişken arasındaki ilişki miktarı ve bunun yönü hesaplanabilir. Obezite ile kaygı arasında örneğin; " 0.60 yönünde ve düzeyinde bir ilişki vardır." gibi bir sonuç ortaya konulabilir.

  Bu araştırmanın sonuçları hakkında aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?


 • A) Kaygı ile obezite arasında karşılıklı pozitif bir ilişki vardır.
 • B) Kaygının nedeni kişilik özelliğidir.
 • C) Obezite kaygının nedenidir.
 • D) Kaygı obezitenin nedenidir.
 • E) Obezitenin nedeni genetiktir
 • Psikolojide, genelde hastalık tanısı koyma, hastanın tedavisini belirleme ve tedavinin etkililiğini değerlendirmede kullanılmak üzere, yapılan görüşmelerden, klinik psikolog ve psikiyatrın yaptığı değerlendirmelerden, uygulanan psikolojik ve nöropsikolojik testler ve ölçeklerin sonuçlarından, sosyal ve mesleki durumu ile eğitim durumu hakkındaki bilgilerden yararlanarak yürütülen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangidir?
 • A) Deneysel çalışma
 • B) İlişkisel çalışma
 • C) Anket çalışması
 • D) Vak'a çalışması
 • E) Doğal gözlem

 • Etiketler: 11.sınıf psikoloji test çöz, 11.sınıf test çöz, psikoloji bilimini tanıyalım test çöz
  11.Sınıf Psikoloji Bilimini Tanıyalım Test sorularını online çözebilirsiniz.