Yükleniyor

KPSS Vatandaşlık Test

2017 Anayasa Değişikliği Soruları

2017 Anayasa Değişikliği Soruları


Testin En İyisi

Toprak0201 Başarı Oranı: %70 Doğru: 21 Yanlış: 7 Boş: 2
1982 Anayasasına göre milletvekili sayısı kaçtır?

 • A) 400
 • B) 450
 • C) 500
 • D) 550
 • E) 600
 • 1982 anayasasına göre milletvekili seçime yaşı kaçtır?

 • A) 15
 • B) 17
 • C) 18
 • D) 20
 • E) 25
 • 1982 anayasasına göre TBMM toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı sırasıyla kaçtır?

 • A) 184 / 139
 • B) 184 / 200
 • C) 200 / 151
 • D) 151 / 200
 • E) 184 / 201
 • 1982 Anayasasının 2017 değişikliğine göre genel seçimler kaç yılda bir yapılır?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 4
 • D) 6
 • E) 7
 • 1982 anayasasının 2017 değişikliğine göre yargı görevi kime aittir?

 • A) Tarafsız mahkemelere
 • B) Bağımsız mahkemelere
 • C) Cumhurbaşkanı
 • D) Bağımsız ve tarafsız mahkeme
 • E) TBMM
 • 1982 anayasasına göre seçme ve seçilme yaşı sırasıyla kaçtır?

 • A) 18 / 18
 • B) 18 / 25
 • C) 25 / 18
 • D) 25 / 25
 • E) 18 / 20
 • 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

 • A) Kanunları yapmak
 • B) Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermek
 • C) Bütçe tasarılarını görüşmek
 • D) Para basılmasına karar vermek
 • E) OHAL kararlarını onaylamak
 • 2017 Referandumu ile aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri olmaktan çıktı?

 • A) Uluslar arası anlaşmaları uygun bulmak
 • B) Genel af özel çıkarmak
 • C) Kanunları değiştirmek
 • D) Bakanlar Kurulunu denetlemek
 • E) Savaşa ve barışa karar vermek
 • Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilemez?

 • A) 25 yaşında askerde bulunan genç
 • B) 18 yaşını dolduran engelli vatandaş
 • C) Üniversite öğrencisi
 • D) 20 yaşındaki Türk vatandaşı
 • E) 19 yaşındaki lise öğrencisi
 • 2017 Referandumuna göre cumhurbaşkanlığına aday gösterebilmek için son seçimlerde oyların yüzde kaçını alan partiler aday gösterebilir?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
 • E) 15
 • 2017 değişikliğine göre aşağıdakilerden hangisi Yüce divanda yargılanmaz?

 • A) TBMM başkanı
 • B) Jandarma Genel Komutanı
 • C) Cumhurbaşkanı
 • D) Bakanlar
 • E) Cumhurbaşkanı yardımcıları
 • I. Başbakan

  II. Cumhurbaşkanı

  III. Jandarma Genel Komutanı

  2017 Referandumu ile yukarıdakilerden hangisi Yüce divanda yargılananlar arasından çıkarıldı?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi meclisin bilgi edinme yollarından biri değildir?

 • A) Sözlü soru
 • B) Meclis araştırması
 • C) Meclis soruşturması
 • D) Genel görüşme
 • E) Yazılı soru
 • 2017 değişikliği ile gensorunun kaldırılmasından sonra Bakanların hangi sorumluluğu ortadan kalkmış oldu?

 • A) Hukuki
 • B) Cezai
 • C) Siyasi
 • D) Mali
 • E) Ekonomik
 • 2017 Referandumu ile TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi için gerekli olan çoğunluk sayısı kaçtır?

 • A) 1/5
 • B) 1/3
 • C) 3/5
 • D) 2/3
 • E) 2/5
 • Aşağıdakilerden hangisi 2017 referandumu ile milletvekilliğinin düşme nedenleri arasına eklenmiştir?

 • A) İstifa
 • B) Bakan seçilmek
 • C) Devamsızlık
 • D) Cumhurbaşkanı seçilme
 • E) Ölüm
 • Aşağıdakilerden hangisi 2017 referandumunda yasama ile ilgili yapılan değişikliklerden değildir?

 • A) Gensorunun kaldırılması
 • B) Kanun tasarısının kaldırılması
 • C) Tüzüklerin kaldırılması
 • D) Sözlü sorunun kaldırılması
 • E) TBMM Seçimlerin 5 yılda bir yapılması
 • 1982 anayasasına göre cumhurbaşkanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır.
 • B) Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği devam eder.
 • C) En az 100.000 seçmenin imzasıyla aday gösterilebilir.
 • D) Son seçimlerde kullanılan oyların en az % 5 ini alan partiler aday gösterebilir.
 • E) Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır.
 • 1982 anayasasına göre cumhurbaşkanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır.
 • B) Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği devam eder.
 • C) En az 100.000 seçmenin imzasıyla aday gösterilebilir.
 • D) Son seçimlerde kullanılan oyların en az % 5 ini alan partiler aday gösterebilir.
 • E) Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır.
 • Aşağıdakilerden hangisi 2017 referandumu ile TBMM’nin görevleri arasına eklenmiştir?

 • A) Kanun yapmak değiştirmek
 • B) Savaş ve barışa karar vermek
 • C) HSK’ya 7 üye seçmek
 • D) Genel af özel af çıkarmak
 • E) Silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar vermek
 • 2017 referandumu ile mahkemelerle ilgili getirilen yeni kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bağımsız
 • B) Bağımsız ve tarafsız
 • C) Özerklik
 • D) Objektiflik
 • E) Tarafsız
 • Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bakanlıkların kurulması kaldırılması düzenlenir
 • B) Temel haklar düzenlenemez
 • C) Sosyal haklar düzenlenebilir
 • D) Her konu hakkında çıkartılabilir
 • E) Kanunlar ile çelişirse kanunlar üstünüdür
 • 2017 referandumu ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde tarih belirtilmemişse ne zaman yürürlüğe girer?

 • A) Resmi gazetede yayımlandıktan 45 gün sonra
 • B) Resmi gazetede yayımlandığı gün
 • C) Resmi gazetede yayımlandıktan 1 gün sonra
 • D) Resmi gazetede yayımlandıktan 15 gün sonra
 • E) Resmi gazetede yayımlandıktan 90 gün sonra
 • Bakanları atamak ve görevlerine son vermek kimin görevidir?

 • A) Başbakan
 • B) TBMM
 • C) Cumhurbaşkanı
 • D) Anayasa mahkemesi
 • E) TBMM başkanlık divanı
 • 2017 referandumu ile DDK’ya verilen yeni görev aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cumhurbaşkanına bağlı olması
 • B) Yargı organlarını denetleyememesi
 • C) Kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyebilmesi
 • D) İdari soruşturma yetkisi
 • E) Başkan ve üyelerini cumhurbaşkanı seçmesi
 • Cumhurbaşkanı olmadığı zaman MGK kimin başkanlığında toplanır?

 • A) Başbakan
 • B) TBMM Başkanı
 • C) Cumhurbaşkanı genel sekreteri
 • D) Cumhurbaşkanı yardımcısı
 • E) Adalet bakanı
 • Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanma hakkına sahiptir?

 • A) 18 yaşını doldurmuş yüksek okul mezunu genç
 • B) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler
 • C) Devlet sırrını açığa vurmaktan hüküm giyenler
 • D) İflas suçundan hüküm giyenler
 • E) 1 yıl üzeri hapis cezası almış olanlar
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bir veya birden fazla olabilir
 • B) Cumhurbaşkanına vekâlet ederler
 • C) TBMM önünde ant içerler
 • D) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından seçilebilir
 • E) TBMM ye karşı sorumludurlar
 • I.Anayasa mahkemesi

  II. Danıştay

  III. Uyuşmazlık mahkemesi

  IV. HSK

  1982 Anayasasına göre cumhurbaşkanı yukarıdakilerden hangisine üye seçemez?

 • A) Yalnzı I
 • B) II ve III
 • C) Yalnız III
 • D) III ve IV
 • E) Yalnız IV
 • 1982 Anayasasına göre bakanlıkların kurulması ve kaldırılması aşağıdakilerden hangisi ile olur?

 • A) Kanun
 • B) Yönetmelik
 • C) Tüzük
 • D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • E) KHK


 • 2017 Anayasa Değişikliği Soruları

  2017 Anayasa Değişikliği Soruları
  2017 Anayasa Değişikliği Soruları
  2017 Anayasa Değişikliği Soruları 2017 Anayasa Değişikliği Soruları