Yükleniyor

KPSS Vatandaşlık Test

Anayasa Deneme Sınavı

Anayasa Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Evli kişiler

II. Ergin olmayan kişiler

III. Kendisine yasal danışman atanmış kişiler

IV. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle kısıtlanmış kişiler

Yukarıdakilerden hangileri fiil ehliyeti bakımından sınırlı ehliyetlidir?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Hukukunda geçerli olan temel esaslar arasında değildir?

 • A) iyi niyet
 • B) Dürüstlük
 • C) ispat yönü
 • D) Hak ehliyeti
 • E) Devamlılık
 • Hukukun aşağıdaki dallarından hangisinde devlet üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış kamu gücünü kullanarak ilişkiye dahil olmaktadır?

 • A) Miras hukuku
 • B) Ticaret hukuku
 • C) Yargılama hukuku
 • D) Borçlar hukuku
 • E) Medeni hukuk
 • Bir milletvekilinin milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığı seçimden sonra ortaya çıkarsa kişinin milletvekilliğinin sona ermesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

 • A) TBMM
 • B) Yüksek Mahkemeler
 • C) Genel mahkemeler
 • D) Yüksek Seçim Kurulu
 • E) Bakanlar Kurulu
 • 1982 Anayasası'na göre TBMM ilan edilmiş bir olağanüstü haf ya da sıkıyönetim süresini her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatabilir.

  Aşağıdaki hallerden hangisinin ortaya çıkması durumunda bu 4 aylık süre aranmaz?

 • A) Salgın hastalık
 • B) Savaş
 • C) Ayaklanma
 • D) Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması
 • E) Şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
 • Gizli oy, seçmenlerin oy kullanırken tüm baskılardan uzak olmaları için gerekli olan bir ilkedir.

  Bu prensip cumhuriyet döneminde ilk kez hangi yıl yapılan seçimlerde uygulanmıştır?

 • A) 1946
 • B) 1950
 • C) 1954
 • D) 1956
 • E) 1982
 • Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devlet eline geçmesine ne ad verilir?

 • A) Kamulaştırma
 • B) istimlak
 • C) istimvaf
 • D) Devletleştirme
 • E) özelleştirme
 • Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin sakıncaları arasında değildir?

 • A) Ülke bütünlüğünü ve milli birliği sarsabilir.
 • B) Partizanca uygulamalara yol açabilir.
 • C) Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltır.
 • D) Hizmetler tekdüze biçimde yürütülemez.
 • E) Mali denetiminin yapılması zordur.
 • Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin temel organları arasında değildir?

 • A) Avrupa Parlamentosu
 • B) Avrupa Birliği Konseyi
 • C) Avrupa Komisyonu
 • D) Avrupa Konseyi
 • E) Avrupa Birliği Adalet Divanı
 • 1982 Anayasası'na göre cumhurbaşkanının anayasa ve diğer kanunlarda tek başına yapacağı belirtileri işlemleri dışındaki tüm işlemleri başbakan veya ilgili bakanca imzalanır.

  Bu kurala ne ad verilir?

 • A) Müşterek kararname
 • B) Karşı imza kuralı
 • C) Onay kuralı
 • D) Asli makam kuralı
 • E) Tali imza kuralı
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkiye idari yapısı içerisinde merkeze yardımcı kuruluşlar arasında değildir?

 • A) Devlet Planlama Teşkilatı
 • B) Milli Güvenlik Kurulu
 • C) Danıştay
 • D) Sayıştay
 • E) Anayasa Mahkemesi
 • Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kanunlar genel ve soyut niteliktedir.
 • B) Kanun önerileri Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri tarafından verilir.
 • C) Cumhurbaşkanı kanunları 10 gün içinde Resmi Gazete'ye gönderir.
 • D) Kanunlar TBMM genel kurulundan önce ilgili komisyonlarda görüşülür.
 • E) Bakanlar Kurulunun kanun önerisine kanun tasarısı denir.


 • Anayasa Deneme Sınavı

  Anayasa Deneme Sınavı
  Anayasa Deneme Sınavı
  Anayasa Deneme Sınavı
  Etiketler: anayasa deneme sınavı, 2018 anayasa deneme, 2018 anayasa denemetest, kpss anayasa test, kpss anayasa denene
  Anayasa Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  Anayasa Deneme Sınavı