Yükleniyor

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

8.Sınıf Din Kaza ve Kader Test 4


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %75 Doğru: 9 Yanlış: 1 Boş: 2
“Bir adam, “Ey Allah’ın resulü! Devemi bağlayıp da mı Allah’a tevekkül edeyim?” diye sordu. Rasulullah, “Önce onu bağla, sonra Allah’a tevekkül et.” buyurdu.” (Hadis-i şerif)

Bu hadise göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?


 • A) Tevekkül, tembellik demek değildir.
 • B) Çalışanın tevekkül etmesine gerek yoktur.
 • C) Önce çalışmak sonra tevekkül etmek gerekir.
 • D) Elinden geleni yapan kişi Allah’a sığınmalıdır.
 • Hz. Peygamber Hendek Savaşı’nda Selman-ı Farisi isimli sahabinin teklifini kabul etmiş, Medine şehrinin etrafına hendek kazdırmıştır. Böylece düşmanın şehre girmesine engel olmak için tedbir alınmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılması gereken bir sonuçtur?


 • A) Bir işi yapmadan önce bilenlere danışılmalıdır.
 • B) İnsan başkasının fikrini kendi fikrine tercih etmelidir.
 • C) İnsan kendi düşüncesinde ısrarcı olmalıdır.
 • D) Daima büyüklerin fikirleri tercih edilmelidir.
 • Hz. Ömer karşılaştığı bir topluluğa “Siz kimsiniz ve ne iş yaparsınız?” diye sorar: “Bizler Allah’a tevekkül eden (mü- tevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz.” derler. Hz. Ömer, bu sözlere çok kızar: “Sizler mütevekkil değil, hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen, asalak (müteekkil) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip dayanan kimsedir.” der. B

  u parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Ne kadar çalışırsak çalışalım kaderimizde yazılan ne ise o olur.
 • B) Allah’ın verdiği rızka insan çalışmasa da ulaşır.
 • C) İnsan rızkını helal yoldan kazanmalıdır.
 • D) Tevekkül gerekeni yaptıktan sonra Allah’a güvenmektir.
 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam dininin tevekkül anlayışı açısından yanlıştır?
 • A) Elimden geleni yaptım fakat olmadı. Demek ki nasip değilmiş.
 • B) Yeterince çalıştım duaya ne gerek var?
 • C) İnsan, gücünün yeteceği işleri yapmaya çalışmalıdır.
 • D) Sadece dua etmekle işlerin yoluna gireceğini mi sanıyorsun?
 • Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışına örnektir?
 • A) Rızık emeğe bağlıdır. Bu yüzden çalışılmalı ve Allah’tan yardım istenmelidir.
 • B) Çiftçi, tarlaya tohum ekip bakımını yapmalı ve sonra Allah’a güvenmelidir.
 • C) Hasta doktora gitmeli ve sonra iyileşmek için Allah’a dua etmelidir.
 • D) Sınıf geçmek için dua etmek yeterlidir. Dua eden bir öğrenci başarısız olmaz.
 • I. Planlamak

  II. Allah’ın takdirine razı olmak

  III. Allah’a güvenmek

  IV. Çalışmak

  Numaralanmış durumların, İslam'ın tevekkül anlayışına göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) I - II - III - IV.
 • B) I - IV - III - II.
 • C) III - II - IV - I.
 • D) III - IV - I - II.
 • “Çalış dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,

  Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!

  Sonunda bir de tevekkül sıkıştırıp araya,

  Zavallı dini çevirdin maskaraya!”

  Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yönelik bir eleştiri yoktur?


 • A) Tembellik yapmaya
 • B) Yanlış tevekkül anlayışına sahip olmaya
 • C) Allah’a güvenip dayanmaya
 • D) İslam dini adına yanlış inançlar türetmeye
 • Allah’ın insanlara örnek olarak gönderdiği peygamberlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Çalışmanın karşılıksız kalmayacağı bilinciyle hareket etmişlerdir.
 • B) Peygamberliği meslek olarak seçmişlerdir.
 • C) Hayatlarını kazanmak için bir meslek edinmişlerdir.
 • D) Emekleriyle geçimlerini sağlamışlardır.
 • Aşağıdaki ayetlerden hangisi yay ayraç içinde verilen kavrama örnek olamaz?
 • A) “Her toplumun (belirlenmiş) bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an öne alabilirler.” (Rızık) (A’raf suresi, 34. ayet)
 • B) “İnsana, ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Emek) (Necm suresi, 39. ayet)
 • C) “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur…” (İrade) (İsra suresi, 15. ayet)
 • D) “… Kim Allah’a dayanırsa Allah ona yeter…” (Tevekkül) (Talak suresi, 3. ayet)
 • • Her işte bir hayır vardır.

  • Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

  • Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

  Verilen atasözü ve deyimler arasında, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili bir örnek yoktur?


 • A) Tevekkül
 • B) Emek
 • C) Ecel
 • D) Rızık
 • Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. O, insanı söylediği söz ve yaptığı davranışlardan sorumlu tutar. İnsan, karar verir, seçimini yapar. İyi tercihin karşılığında sevap, kötü tercihin karşılığında ise günah kazanır.

  Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğrudan ilişkilidir?


 • A) Ömür ve ecel
 • B) Emek ve tevekkül
 • C) Emek ve rızık
 • D) İrade ve sorumluluk
 • Ahmet, arkadaşı Mehmet’e günde sekiz saat antrenman yaparak kararlılıkla müsabakalara hazırlandığını söyledi. Mehmet: “Ne kadar güzel! İnşallah derece yaparak çalış- manın karşılığını alırsın.” dedi. Bunun üzerine Ahmet: “İnşallah ne demek! O kadar çalışıyorum. Ben derece yapamazsam kim yapabilir?” diye cevap verdi?

  Bu konuşmada Ahmet tevekkülle ilgili aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır?


 • A) Allah’ın takdirini
 • B) Bireyin isteğini
 • C) Emeğin önemini
 • D) Kararlı olmanın sonucunu

 • Etiketler: 8.sınıf din test çöz, test çöz din, din testleri çöz, 8.sınıf test çöz
  8.Sınıf Din Kaza ve Kader Test 4 sorularını online çözebilirsiniz.