Yükleniyor

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

8.Sınıf Din Kaza ve Kader Test 5


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.

Bu yargı;

I. Ecel

II. Kader

III. Tevekkül

kavramlarından hangileriyle doğrudan ilgilidir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
 • Alkollüyken araç kullanan bir kişi kaza yapıp sakat kalır. O, kazadan kendisini sorumlu tutar ve başkasını suçlamaz.

  İslam’ın kader anlayışı açısından bu kişinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


 • A) Kaderi yanlış anlamıştır.
 • B) Kadere iman etmemiştir.
 • C) Kadere dair bilgisi azdır.
 • D) Doğru bir kader inancına sahiptir.
 • Aşağıdakilerden hangisini değiştirmek insanın elinde değildir?
 • A) İlahi takdiri
 • B) Bakış açısını
 • C) Çalışma süresini
 • D) Öğrenme yöntemini
 • “… Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez…” (Enfal suresi, 53. ayet)

  Bu ayete göre “değişim” ile ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?


 • A) Toplumu oluşturan bireyler değişebilir.
 • B) Değişim olumlu ya da olumsuz olabilir.
 • C) Allah sadece olumlu değişime izin verir.
 • D) Toplum değişip değişmemekte özgürdür.
 • Kış lastiği olmayan bir araç, karlı bir yolda kayar ve kaldırımdaki yayaya çarpar. Sürücü kazayı “Kaderden kaçılmaz.” diye değerlendirir.

  İslam’ın kader anlayışına göre altı çizili ifadeyle ilgili,

  I. Yanlış kader anlayışlarından biridir.

  II. Sürücünün sorumluluğunu yok saymaktadır.

  III. Hiçbir kazanın önlenemeyeceğini belirtmiştir.

  yargılarından hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II.
 • D) I, II ve III.
 • Sınavdan istediği notu alamayan öğrenciler aşağıdaki tepkileri vermiştir.

  I. Alına ne yazılarsa başa o gelir.

  II. Çalışmayı son güne bırakmamalıydım.

  III. Ders çalışma süremi artırsam iyi olacak.

  IV. Kadere bak, sorular çalışmadığım yerlerden çıktı.

  Bunlardan hangileri İslam’ın kader anlayışına uygundur?


 • A) I ve III.
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • Hz. Peygamber, Selman-ı Fârisî’nin Medine’nin etrafına hendek kazma teklifini kabul etmiştir. Böylece düşman şehre giremesin diye tedbir almıştır. Bu savaşa hendek savaşı denilmesinin sebebi budur.

  Bu parçayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi İslam’ın kader anlayışına uygundur?


 • A) Kaderde olmasaydı peygamberimiz hendek kazdırmazdı.
 • B) Her savaşçı savaşmadan önce kaderi dikkate almalıdır.
 • C) Selman-ı Fârisî görüşünü açıklayarak kadere uygun davranmıştır.
 • D) İnsan, Peygamberimiz gibi tedbir almalı, takdiri ise Allah’a bırakmalıdır.
 • Ayete’l-Kürsi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Uzun bir ayetten ibarettir.
 • B) Yaratılışla ilgili bilgi verir.
 • C) Allah’ın sıfatlarıyla ilgilidir.
 • D) Bakara suresinde yer alır.
 • Ayete’l-Kürsi’de aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
 • A) Kıyametin zamanı
 • B) Allah’ın sonsuz kudreti
 • C) Allah’ın her şeyi bildiği
 • D) Allah’tan başka ilah olmadığı
 • Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l-Kürsi’nin mesajlarından biri değildir?
 • A) Allah her şeyi bilir.
 • B) Evreni yaratan Allah’tır.
 • C) İnsanların ilmi sınırlıdır.
 • D) Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l-Kürsi’de yer alan ifadelerden biri değildir?
 • A) “Yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım dileriz.”
 • B) “… O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir …”
 • C) “… Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez...”
 • D) “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır...”
 • • Kur’an’ın dua niyetine okunan bölümlerinden biridir.

  • Namaz kıldıktan sonra, tesbihattan önce okunur.

  • Allah’ın sıfatlarını ve sınırsız kudretini anlatmaktadır.

  Bu bilgiler aşağıdaki ayet ve surelerin hangisi ile ilgilidir?


 • A) Fatihâ suresi
 • B) Ayete’l-Kürsi
 • C) Nass suresi
 • D) Felak suresi

 • Etiketler: kaza ve kader soruları, kader test çöz, 8.sınıf test çöz, 8.sınıf din test çöz, testleri çöz, test çöz
  8.Sınıf Din Kaza ve Kader Test 5 sorularını online çözebilirsiniz.