Yükleniyor

10. Sınıf Kimya Testleri Çöz

Kimyanın Temel Kanunları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Kapalı kapta 10’ar litre SO2 ve O2 gazlarının tepkimesinden SO3 gazı oluşmaktadır.

Aynı koşullarda tepkime sonunda kapta kaç litre gaz bulunur?


 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 25
 • Mg(k) + O2(g) → MgO(k) tepkimesine göre eşit kütlede Mg ve O2 elementi alınarak 0,4 mol MgO elde ediliyor.

  Buna göre hangi elementin kaç gramı tepkimeye girmemiştir? (O:16 g/mol, Mg:24 g/mol)


 • A) 2,4 g Mg
 • B) 6,4 g O2
 • C) 4,8 g Mg
 • D) 3,2 g O2
 • E) 9,6 g Mg
 • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test

  Buna göre;

  I. O2 sınırlayıcı maddedir.

  II. KCl artan maddedir.

  III. 2 mol KClO3 maddesi oluşur.

  yargılarından hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • 6,8 gram NH3’ün tamamı;

  4NH3 + 7X → 4Y + 6Z tepkime denklemine göre 22,4 gram X ile tepkimeye girerek bir miktar Y ve 10,8 gram Z oluşuyor.

  Buna göre oluşan Y maddesinin mol kütlesi kaç g/mol’dür? (N:14 g/mol, H:1 g/mol)


 • A) 46
 • B) 40
 • C) 24
 • D) 18
 • E) 10
 • S(k) + 2H2SO4(suda) → 3SO2(g) + 2H2O(g) tepkimesine göre 6,4 gram S ve 19,6 gram H2SO4’den 1,8 gram H2O oluşmaktadır.

  Buna göre;

  I. Sınırlayıcı bileşen H2SO4’tür.

  II. Tepkime verimi % 50’dir.

  III. 0,1 mol S artar

  yargılarından hangileri doğrudur? (H:1 g/mol, O:16 g/mol, S:32 g/mol)


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • 8 g CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan O2 gazının NK’da hacmi kaç litredir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol)


 • A) 1,12
 • B) 2,24
 • C) 4,48
 • D) 22,4
 • E) 67,2
 • Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında toplam kütle 96 gram artarak Fe2O3 bileşiği oluşuyor.

  Başlangıçtaki Fe metalinin % kaçı oksitlenmemiştir? (Fe:56 g/mol, O:16 g/mol)


 • A) 70
 • B) 60
 • C) 56
 • D) 44
 • E) 40
 • CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g) Tepkimesine göre 40 gram kireç taşı (CaCO3) ısıtıldığında 13,2 gram CO2 gazı açığa çıkıyor.

  Buna göre bu tepkimenin % verimi kaçtır? (Ca:40 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)


 • A) 85
 • B) 80
 • C) 75
 • D) 60
 • E) 55
 • AI ve I 2 arasında 2AI(k) + 3I 2(k) → 2AII 3(k) tepkimesi gerçekleşir.

  16,2 gram AI ile 76,2 gram I2 tepkime vermek üzere bir kapta bulunuyor. Gerçekleşen tepkime sonucunda 40,8 gram AII3 oluştuğuna göre, tepkimenin verimi % kaçtır? (AI:27 g/mol, I:127 g/mol)


 • A) 20
 • B) 30
 • C) 40
 • D) 50
 • E) 60
 • 1 mol CxHyOz bileşiği, 6 mol O2 ile tamamen yandığında 5 mol CO2 ve 4 mol H2O oluşuyor.

  Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) CH2O
 • B) C2H3O2
 • C) CH4O
 • D) C5H8O2
 • E) C3H4O
 • Pb(NO3) 2 + Na2CrO4 → PbCrO4 + 2NaNO3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonrası kapta 1,2 mol NaNO3 ve 1 mol Pb(NO3)2 bulunduğu görülüyor.

  Buna göre,

  I. Sınırlayıcı bileşen Na2CrO4’tür.

  II. Başlangıçta 1,4 mol Pb(NO3)2 vardır.

  III. Oluşan PbCrO4 1,2 mol atom içerir.

  yargılarından hangileri yanlıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III
 • C3H8 ve O2 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NK’da 8,96 litredir. Kapalı bir kapta bu gazların sabit sıcaklıkta tam verimle tepkimesi gerçekleştiriliyor.

  Buna göre;

  I. O2 sınırlayıcı bileşendir.

  II. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır.

  III. Tepkimeye giren O2 gazı 0,2 moldür

  yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mol, H:1 g/mol, O:16 g/mol)


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.

 • Etiketler: kimyanın temel kanunları test
  Kimyanın Temel Kanunları Test sorularını online çözebilirsiniz.