Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi) Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesinde etkili olmamıştır?


 • A) Sadrazamların orduyu komuta etmek zorunda kalması
 • B) Tımar Sistemi'nin bozulması
 • C) Ulufe ve cülusların düzensiz şekilde artması
 • D) Devşirme Sistemi'nin uygulanması
 • E) Beşik ulemalığının ortaya çıkması
 • Duraklama Dönemi padişahlarının yönetimdeki başarısızlıkları,

  I. çocuk yaşta hükümdar olmaları,

  Il. kafes usulünün uygulanması,

  III. divan toplantılarına başkanlık etmeleri

  durumlarından hangilerine bağlanabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti XVll . yüzyılda imzaladığı antlaşmalarda birçok bölgeden aldığı yıllık vergileri kaldırmıştır.

  Bu bilgiye göre,

  I. siyasi otorite eksikliğine uğradığı,

  Il. mali gelirlerin azaldığı,

  III. fetih politikasından vazgeçildiği

  genellemelerinden hangilerine varılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. ilk Osmanlı elçisi geçici olarak Paris'e gönderilmiştir.

  Il . Devlet batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

  III. İstanbul (Merkez) isyanları yoğunlaşmıştır.

  Yukarıda verilenlerden hangileri Duraklama Dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyılda eyalet yöneticisi yani beylerbeyi olmak için sancak beyliği yapma şartı vardı. Ancak, XVll. yüzyıldan itibaren eyalet yöneticileri saray içinden atanmaya başlamışlardır.

  Bu bilgilere göre XVll. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,

  I. yerel yönetimlerin güçlendirildiği,

  II. devlet otoritesinin artırılmaya çalışıldığı,

  III. egemenlik anlayışında değişmeler olduğu

  yorumlardan hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • I. Şeyh'ül İslam'ın yetkilerinin azaltılması

  II. Saray dışından evlenerek, sarayın halka açılması

  III. Sadrazamın yetkilerinin artırılması

  Il. Osman zamanında yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri toplumsal barış için çalışıldığını gösterir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • XVll. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni duraklamaya götüren aşağıdaki sebeplerden hangileri doğrudan ekonomi alanıyla ilgilidir?


 • A) Ulemanın yönetimde etkisinin artması
 • B) Yeniçerilerin askerlik dışı işlerle uğraşmaları
 • C) Pozitif bilimlerde gerilemenin başlaması
 • D) Dirlik sisteminin bozulmasıyla birlikte üretimin azalması
 • E) Sancağa çıkma usulünün kaldırılması
 • Osmanlı Devleti'nin duraklamasının nedenlerini açıklayan Koçi Bey Risalesi (raporu) doğrultusunda yenilikler yapmaya çalışan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) IV. Murat
 • B) Il. Osman
 • C) Il . Mahmut
 • D) I. Ahmet
 • E) III. Selim
 • IV. Mehmet Dönemi'nin sadrazamlarından olan Tarhuncu Ahmet Paşa, saray masraflarını azaltmak ve hazineye para aktarabilecek kaynaklar bulma çalışmaları ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?


 • A) Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı
 • B) Şeyh'ül İslam'ın yetkilerini kısıtlamayı
 • C) Taht kavgalarını önlemeyi
 • D) Vergileri düşürmeyi
 • E) Bütçeyi denkleştirmeyi
 • I. Şahıslara bağlı kalmıştır.

  II . Avrupa'nın etkisi vardır .

  III. Devlet politikası haline gelememiştir.

  Yukarıda verilenlerden hangileri XVll. yüzyılda yapılan ıslahatların genel özellikleri arasında gösterilemez?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • xvıı. yüzyılda yaşanan, 1 . Celali lsyanları'nın sert şekilde bastırılması, il. rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması , 1 1 1 . kadıların kanunlara aykırı hareket etmesi gelişmelerinden hangileri halkın devlete olan güveninin sarsılmasına neden olmuştur?
 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • XVll. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin tımar topraklarının bir bölümü iltizama verilmeye başlanmıştır.

  Bu durum dikkate alınarak,

  I. Yerel yönetimler güç kaybetmiştir.

  II. Devlet nakit paraya ihtiyaç duymuştur.

  III. Devşirme Sistemi'ne aykırı hareket edilmiştir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III

 • Etiketler: osmanlı duraklama dönemi test pdf, osmanlı devleti gerileme dönemi test, 17.yy ıslahatları test soruları, osmanlı devleti duraklama dönemi soruları kpss online
  XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi) Test sorularını online çözebilirsiniz.