Yükleniyor

YKS-TYT Tarih Test

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Test

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Test


Testin En İyisi

mukerremcelik Başarı Oranı: %66.66 Doğru: 8 Yanlış: 4 Boş: 0
Türk tarihinde gerçekleşen Kürşat ve Kutluk’un bağımsızlık girişimleri aşağıdaki Türk devletlerinden hangisini kurmaya yönelik bir hareket olarak ortaya çıkmıştır?

 • A) Asya Hun Devleti
 • B) Uygurlar
 • C) Akhunlar
 • D) II. Kök Türk Devleti
 • E) Kırgızlar
 • Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Kök Türklerin ortak özellikleri arasında yer almaz?

 • A) Kendilerine has alfabe kullanmaları
 • B) Kut ve veraset sistemini uygulamaları
 • C) Türk törelerini yazıya geçirmeleri
 • D) Devlet yönetiminde kurultaya yer vermeleri
 • E) Orta Asya’da kurulmuş olmaları
 • İslamiyet öncesi Türk devletleri arasında en geniş sınırlara ulaşan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Asya Hun
 • B) Kök Türk
 • C) Uygurlar
 • D) Hazarlar
 • E) İskitler
 • Köktürkler, İpek Yolu hakimiyeti için Sasaniler ile aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine karşı ittifak kurmuşlardır?

 • A) Akhunlar
 • B) Uygurlar
 • C) Avarlar
 • D) Asya Hun Devleti
 • E) Batı Hun Devleti
 • Köktürk Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Ötüken merkez olarak kurulmuştur
 • B) Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
 • C) En güçlü dönemi Mukan Kağan dönemidir
 • D) İpek Yolu’nu ele geçirmek için mücadele etmişlerdir.
 • E) ilk defa yerleşik hayata geçen Türk devletidir.
 • Orhun Abidelerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) 1893’te Danimarkalı Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur.
 • B) Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk adına dikilmişlerdir.
 • C) Bir yüzü Çince olarak yontulmuştur
 • D) I. Kök Türk Devleti döneminde yazılmaya başlanmıştır
 • E) Türk dil ve tarihine ilişkin önemli bilgiler içermektedir.
 • Uygurların yerleşik hayata geçmesi;

  I. Askerî

  II. Mimari

  III. Ekonomik alanlarından hangilerinde değişikliğe neden olmuştur?

 • A) Yalnız ı
 • B) Yalnız ıI
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda Uygur Sanatı batıya taşınmıştır?

 • A) Kavimler Göçü
 • B) Talas Savaşı
 • C) Maniheizm inancının benimsenmesi
 • D) Uygurların ikiye ayrılması
 • E) Çin ile mücadele edilmesi
 • Uygurların savaşçı özelliklerinin zayıflamasında

  I. Yerleşik düzene geçmeleri

  II. Maniheizm ve Budizm’i benimsemeleri

  III. Veraset sistemini devam ettirmeleri durumlarından hangileri rol oynamıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türk resim sanatının bilinen en eski örnekleri aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde ortaya konulmuştur?

 • A) Kutluklar
 • B) Hunlar
 • C) Avarlar
 • D) Uygurlar
 • E) Köktürkler
 • Uygurlara ait destanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir?

 • A) Türeyiş – Göç
 • B) Alper Tunga – Şu
 • C) Ergenekon – Bozkurt
 • D) Manas – Dede Korkut
 • E) Saka – Afrasiyab
 • Aşağıdakilerden hangisi Uygur Devleti Dönemi’nde görülen gelişmelerden değildir?

 • A) Büyük sarayların yapılması
 • B) Matbaanın kullanılması
 • C) Yerleşik hayata geçilmesi
 • D) Tarım ve mimarinin gelişmesi
 • E) İslamiyet’in resmi din olması


 • YKS Tarih İlk Türk Devletleri Test

  YKS Tarih İlk Türk Devletleri Test
  YKS Tarih İlk Türk Devletleri Test
  YKS Tarih İlk Türk Devletleri Test
  Etiketler: yks tarih deneme test, yks tarih ilk türk devletleri, ilk türk devletleri test
  YKS Tarih İlk Türk Devletleri Test sorularını online çözebilirsiniz.
  YKS Tarih İlk Türk Devletleri Test