Yükleniyor

YKS-TYT Tarih Test

YKS Tarih Türkiye Tarihi Test 1

YKS Tarih Türkiye Tarihi Test 1


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 0
Türkiye Selçuklu Devleti, devlet idaresiyle alakalı pek çok özelliği kendinden önceki Türk İslam Devletlerinden, özellikle de Büyük Selçuklulardan örnek almıştır.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti'nden farklılık göstermiştir?

 • A) Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı olarak görüldüğü veraset anlayışında
 • B) Hükümdarın görev ve yetkilerinde
 • C) Hükümdarlık alametlerinde
 • D) Merkez ve toprak yönetiminde
 • E) Hükümdarların kullandığı Farsça unvanlarda
 • I. Ticaret yollarına kervansaraylar yapmışlardır.

  II. Önemli liman şehirlerini fethetmişlerdir.

  III. Gümrük vergilerini yükselterek hazinenin gelirini artırmışlardır.

  IV. Kendi topraklarında saldırıya uğrayan bazı kervanların zararını tanzim ederek sigorta sistemini kullanmışlardır.

  Yukarıda Türkiye Selçuklularıyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A) I, II ve III.
 • B) I, II ve IV.
 • C) I, III ve IV.
 • D) II, III ve IV.
 • E) I, II, III ve IV.
 • Türkiye Selçuklu Devleti’nde, Osmanlı Devleti'ndeki gibi bütün devlet işlerine tek bir divan bakmaz; askeri, mali ve huhuki konuların her birine farklı divanlar bakardı.

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nde mali işlerle ilgilenen divandır?

 • A) Divan-ı Arz
 • B) Divan-ı İşraf
 • C) Divan-ı İnşa
 • D) Divan-ı İstifa
 • E) Divan-ı Pervane
 • Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk madeni parası hangi hükümdar döneminde bastırılmıştır?

 • A) I. Kılıçarslan
 • B) II. Kılıçarslan
 • C) I.Mesut
 • D) Rüknettin Süleyman Şah
 • E) I. Alâeddin Keykubad
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi'nde fethedilen yerlerden biri değildir?

 • A) Antalya
 • B) Trabzon
 • C) Sinop
 • D) Suğdak
 • E) Alanya
 • Türkiye Selçuklu Devleti ticarete büyük önem vermiş, birçok ülkeyle ticari ilişkilerde bulunmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticaret yaptığı ülkelerden değildir?

 • A) İran
 • B) Gürcistan
 • C) Bizans
 • D) Ermenistan
 • E) Venedik
 • I. Divan-ı Mezalim: Ağır siyasi suçlara bakar ve halkın şikayetlerini dinler.

  II. Vakıf Toprak: Gelirleri halkın ihtiyaç duyduğu dinî kurumlar ve hayır kurumlarına aktarılan topraklardır.

  III. Naib: Hükümdar adına devlet işlerine vekalet eden temsilcidir.

  V. Emir-i Dad: Örfi mahkemelerin başında bulunan görevlidir.

  V. Hassa askerleri: Halkın toprağını ekip biçmesi sonucu bölgede oluşan dirliklerle geçinen sipahi askerleridir.

  Yukarıda verilen kavramlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Anadolu’da en güzel örnekleri XII. ve XIII. yüzyıllarda inşa edilen, genellikle altıgen, sekizgen, dairesel planlı ve külah tipi çatı ile örtülen anıt mezar yapısı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?

 • A) Türbe
 • B) Zaviye
 • C) Tekke
 • D) Kümbet
 • E) İmaret
 • Moğol istilası Türkiye Selçuklu Devleti’nde;

  I. Ülkede Türkmen nüfusunun artmasına

  II. Doğu sınırlarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasına

  III. Anadolu’da Türkleşme sürecinin hız kazanmasına

  durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • XIII. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Anadolu’da Türk nüfusunda yaşanan hızlı artışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haçlı Seferler
 • B) Malazgirt Savaşı
 • C) Ayn Calut Savaşı
 • D) Hıttin Savaşı
 • E) Moğol İstilası
 • Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışında aşağıdakilerden hangisi rol oynamamıştır?

 • A) Taht kavgaları ve merkezî yapının zayıflaması
 • B) Kösedağ Savaşı’nın ortaya çıkardığı siyasi ortam
 • C) Babailerin zararlı çalışmaları
 • D) Uç beylerinin bağımsızlık çalışmaları
 • E) Hasan Sabbah Olayı’nın devleti yıpratması
 • 1243’te yaşanan Kösedağ Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

 • A) Anadolu’da Türk beyliklerin kurulması
 • B) Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesi
 • C) Baba İshak İsyanı’nın çıkması
 • D) Anadolu’da sosyal ve ekonomik hayatın durgunlaşması
 • E) Batı Anadolu’da Türkleşme sürecinin hız kazanması


 • YKS Tarih Türkiye Tarihi Test 1

  YKS Tarih Türkiye Tarihi Test 1
  YKS Tarih Türkiye Tarihi Test 1
  YKS Tarih Türkiye Tarihi Test 1
  Etiketler: yks tarih test, 2019 yks tarih soruları, türkiye tarihi test
  YKS Tarih Türkiye Tarihi Test 1 sorularını online çözebilirsiniz.
  YKS Tarih Türkiye Tarihi Test 1