Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

YKS-AYT Tarih Türk İslam Devletleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangileri Karahanlı Devleti Dönemi eserleri arasında yer almaz?


 • A) Divan-ı Lügati’t Türk
 • B) Dede Korkut Hikayeleri
 • C) Satuk Buğra Han Destanı
 • D) Divan-ı Hikmet
 • E) Atabetü’l Hakayık
 • Karahanlılar;

  I. Karluk

  II. Yağma

  III. Çiğil boylarından hangilerinin birleşmesi sonucu kurulmuşlardır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Dandanakan Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


 • A) Büyük Selçuklu Devleti’nin resmen kurulması
 • B) İslamiyet’in Kuzey Hindistan’da yayılma imkânı bulması
 • C) Gazneli Devleti’nin yıkılış sürecine girmesi
 • D) Horasan ve civarının Selçuklu kontrolüne geçmesi
 • E) Selçukluların batı yönündeki etkinliğinin artması
 • Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Mahmut’un Hindistan’a düzenlediği seferlerin nedenleri arasında gösterilemez?


 • A) Hindistan’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarının zengin olması
 • B) Gaza ve cihat anlayışı ile İslamiyet’in Hindistan’a yayılmak istenmesi
 • C) Hindistan’dan elde edeceği güç ile Bizans üzerine giderek Bizans Devleti’ni yıkmak istemesi
 • D) İslam dünyasının liderliğini elde etmek amacıyla Hindistan’ı alarak güçlenmek istemesi
 • E) Hindistan’daki bölücü mezhepsel çekişmelere son vermek istemesi
 • Büyük Selçuklu Devleti, Ani kalesini fethederek İslam dünyasında büyük yankı uyandırdı. Abbasi halifesi bu başarısından dolayı Büyük Selçuklu sultanına “Ebu’l Feth” yani “Fethin Babası” unvanını verdi.

  Buna göre hakkında bazı bilgiler verilen Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Alparslan
 • B) Tuğrul Bey
 • C) Melikşah
 • D) Selçuk Bey
 • E) Sencer
 • Kalabalık Türkmen boylarını büyük ölçüde Anadolu’da fethettiği topraklara yerleştiren Büyük Selçuklular, konargöçer Türkmenleri hem Bizans sınırlarında yine bu devlete karşı direnecek bir güç olarak kullanıyorlar hem de konargöçer grupların ülke içerisinde meydana getirecekleri asayişsizliği gidermiş oluyorlardı.

  Yukarıdaki uygulamalarından hareketle Büyük Selçuklu yönetiminin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği savunulamaz?


 • A) Ülkede iç güvenliği artırma
 • B) Fethedilen yerlerde kalıcılığı sağlama
 • C) Konargöçer hayatın devamını sağlama
 • D) Sınırların güvenliğini ve savunmasını kolaylaştırma
 • E) Ülke nüfusunun dağılışını dengede tutma
 • Büyük Selçuklu Devleti’ni kuran Oğuz boyu aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kayı
 • B) Avşar
 • C) Bayat
 • D) Bayındır
 • E) Kınık
 • Tuğrul Bey, Abbasi halifesinin yardım isteği sonucu 1057’de aşağıdaki devletlerden hangisini ortadan kaldırarak “Doğunun ve Batı’nın Sultanı” unvanını almış ve İslam dünyasının siyasal lideri olmuştur?


 • A) Büveyhoğulları
 • B) Fatımiler
 • C) Eyyubiler
 • D) Samanoğulları
 • E) İhşidiler
 • Büyük Selçuklu Devleti’ni kuran Oğuzlar, kuruluşunun ilk yıllarında kalabalık hayvan sürüleri için bol otlaklı geniş yaylalar, artan Türkmen nüfusuna ise yeni yurtlar bulmayı amaçlamışlardır.

  Bu amaç Selçukluların;

  I. Gazneliler,

  II. Eyyubiler,

  III. Bizans devletlerinden hangileri ile mücadele etmelerine neden olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Oğuz Yabgu Devleti aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisinin temeli kabul edilmiştir?


 • A) Karahanlılar
 • B) Gazneliler
 • C) Büyük Selçuklu Devleti
 • D) Tolunoğulları
 • E) Eyyubiler
 • Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?


 • A) Veraset uygulamasının yol açtığı sonuçlar
 • B) Bâtıni hareketleri ve Hasan Sabbah olayı
 • C) Türkmenlerin küstürülmesi ve devlete karşı isyanları
 • D) Babailer İsyanı’nın ortaya çıkması
 • E) Karahitaylar ile yapılan Katvan Savaşı’nın etkisi
 • Büyük Selçuklu Devleti’nde Melikşah Dönemi’nde mali işlerdeki kayıpları önlemek ve yine mali işlerde kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan takvim aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Rumi Takvim
 • B) Celali Takvim
 • C) Miladi Takvim
 • D) Hicri Takvim
 • E) 12 Hayvanlı Türk Takvimi

 • Etiketler: ayt tarih deneme test, türk islam devletleri test, türk islam soruları
  YKS-AYT Tarih Türk İslam Devletleri Test sorularını online çözebilirsiniz.