Yükleniyor

YKS-TYT Felsefe Testleri

YKS-TYT Din Felsefesi Test

YKS-TYT Din Felsefesi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Din, varlıkla ilgili sorulara dogmatik cevaplar verirken, felsefe bunları sorgulayarak akıl ve mantık süzgecinden geçirir.

Bu açıklamadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Din, eleştirel bir tavır içerisindedir.
 • B) Felsefe, subjektif bir bakış açısına sahiptir
 • C) Felsefenin verdiği cevaplar kesinlik içerir.
 • D) Din ve felsefe farklı varlık alanlarını anlamaya çalışır.
 • E) Dinde eleştiriye yer yokken felsefede eleştiri ön plandadır.
 • Tanrı’nın insanlar için mesajlarını peygamberleri aracılığı ile bildirmesidir. Descartes’ın dediği gibi bizde var olan Tanrı’ya ilişkin bilgilerin mükemmel olması onun aldanmaz ve aldatmaz olduğu inancı bu bilginin temelini oluşturur. Descartes, “Aldatmaz olduğu için de Tanrı’nın bildirdiği doğrudur.” sonucuna varır.

  Bu parçada üzerinde durulan din felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbadet
 • B) İman
 • C) Vahiy
 • D) Kutsal
 • E) Ahiret
 • Descartes’e göre mükemmel olan varlıktır.

  Farabi’ye göre zorunlu varlıktır.

  Bu düşünürler din felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisini dile getirmektedirler?

 • A) Vahiy
 • B) Kutsal
 • C) Yüce
 • D) Ruh
 • E) Tanrı
 • Semavi dinlere göre, her şeyin yaratıcısının eşi ve benzeri yoktur. Evrende var olan her şey onun yaratması sonucu ve kontrolü altında gerçekleşir.

  Verilen açıklama ile aşağıdaki görüşlerden hangisi arasında ilişki kurulabilir?

 • A) Teizm
 • B) Agnostisizm
 • C) Panteizm
 • D) Deizm
 • E) Ateizm
 • - - - de filozofların yaratma anlayışı, - - - - dekinden farklıdır. Çünkü bunlar, yaratmayı olmuş bitmiş bir iş gibi görürler. Birincisinde Tanrı’nın yaratması devam ederken, ikincisinde Tanrı evreni yaratmıştır fakat müdahale etmemektedir.

  Verilen açıklamada karşılaştırılan felsefi görüşler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teizm – antropomorfizm
 • B) Deizm - panteizm
 • C) Monizm - realizm
 • D) Panteizm - politeizm
 • E) Teizm- deizm
 • Spinoza’ya göre doğa, sonsuz bütün özleri kapsar. Tanrı da sonsuz ve bütün özleri kapsar. Buna göre Tanrı ve doğa aynı özelliklere sahiptir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Doğa, Tanrı’dır; Tanrı, doğadır.

  Bu açıklama din felsefesinde aşağıdaki görüşlerden hangisi ile ifade edilmektedir?

 • A) Teizm
 • B) Agnostizism
 • C) Deizm
 • D) Panteizm
 • E) Politeizm
 • • Anselmus, Tanrı’nın varlığını “Tanrı” kavramından çıkarır. Ona göre bu kavramı bir varlık için kullanıyorsak, o gerçekten vardır. Tanrı kendisinden daha büyük ve yetkin olan bir varlığın tasarlanamayacağı varlıktır.

  • Descartes, Tanrı’yı “mükemmel varlık” olarak düşünür ve Tanrı’nın varlığını kanıtlamaya çalışır.

  Verilen görüşler Tanrı’nın varlığına ilişkin aşağıdaki kanıtlardan hangisine dayanmaktadır?

 • A) Ahlaki kanıt
 • B) Ontolojik kanıt
 • C) Psikolojik kanıt
 • D) Düzen kanıtı
 • E) Kozmolojik kanıtı
 • Teizm : Evren Tanrı tarafından yaratılmış ve onun kontrolü altındadır.

  Deizm : Tanrı evreni yaratmış ve sonra kendi haline bırakmıştır.

  Panteizm : Tanrı-alem ikiliğini ortadan kaldıran bir görüştür.

  Bu üç görüşün ortak noktası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

 • A) Tanrı’nın varlığı akılla kavranabilir.
 • B) Evren daima yaratılmaktadır.
 • C) Tanrı insana müdahale eder.
 • D) Tanrı evrene içkindir.
 • E) Tanrı’nın varlığı kesindir.
 • “Ben bilim insanıyım; somut, üzerinde deney ve gözlem yapabildiğim varlıkları inceler, onlar hakkında bilgiler elde ederim. Tanrı ise metafizik bir unsurdur. Tanrı’nın üzerinde deney ve gözlem yapamadığım için onun hakkında bir bilgiye sahip değilim. Bu nedenle Tanrı’nın varlığı veya yokluğu ile ilgili bir şeyler söylemem doğru olmaz.”

  Bu parçadaki bilim insanının düşünceleri aşağıdaki görüşlerden hangisine ait olabilir?

 • A) Ateizm
 • B) Agnostisizm
 • C) Deizm
 • D) Teizm
 • E) Panteizm
 • I. Her sonradan var olanın var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır.

  II. Evren sonradan olmadır.

  III. O hâlde evrenin de var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır. O sebep de Tanrı’dır.

  İleri sürülen bu üç adımlık akıl yürütme aşağıdaki kanıtlardan hangisine karşılık gelir?

 • A) Hudûs kanıtı
 • B) Dini tecrübe kanıtı
 • C) Ahlaki kanıt
 • D) Ontolojik kanıt
 • E) Psikolojik kanıt
 • Descartes’a göre insan yetkin olmayan varlıktır. Ancak yetkin olmayan insanın zihninde “yetkin varlık” düşüncesi bulunmaktadır. İnsan kendi kendine yetkin varlık düşüncesini koyamaz. Çünkü insan yetkin varlık değildir. O halde insana bu düşünceyi bir yetkin varlık vermiştir.

  Bu varlıkta Tanrı’dır. Tanrı’nın varlığına ilişkin verilen bu açıklama aşağıdaki kanıtlardan hangisine dayanmaktadır?

 • A) Ontolojik kanıt
 • B) Kozmolojik kanıt
 • C) Ahlaki kanıt
 • D) Psikolojik kanıt
 • E) Teolojik kanıt
 • Bazı düşünürler, evrende meydana gelen düzensizlikleri, haksızlıkları ve savaşları üstün bir varlığın olmadığına delil olarak gösterirler. Bu düşünürlerin çoğu, “Kendisi iyi ve mükemmel olan bir varlık kötü şeyler yaratmaz ve kötülüklere müsaade etmez.” derler.

  Verilen ifade aşağıdaki görüşlerden hangisine ait olabilir?

 • A) Politeizm
 • B) Ateizm
 • C) Monoteizm
 • D) Panteizm
 • E) Teizm


 • YKS-TYT Din Felsefesi Test

  YKS-TYT Din Felsefesi Test
  YKS-TYT Din Felsefesi Test
  YKS-TYT Din Felsefesi Test
  Etiketler: din felsefesi, din felsefe soru, yks din felsefesi soru, din felsefesi test
  YKS-TYT Din Felsefesi Test sorularını online çözebilirsiniz.
  YKS-TYT Din Felsefesi Test