Yükleniyor

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

5. Sınıf Din İbadet Konusunda Bilgilenelim Test 4
“Dua edilmeye lâyık olan sadece Allah’tır.” (Ra’d suresi, 14. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılabilir?


 • A) Allah’tan başkasına dua edilmez.
 • B) Çalışan insan için dua edilmez.
 • C) Belirli gün ve gecelerde dua edilir.
 • D) Günahsız insan Allah’a aracı yapılabilir.
 • “Ey Rabb’imiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabb’imiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.” (Haşr suresi, 10. ayet)

  Bu duadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılabilir?


 • A) Allah, tövbe eden günahkârları bağışlar.
 • B) Ana babaya merhamet edilmelidir.
 • C) Müslümanlar birbirinin kardeşidir.
 • D) Kalplerinde kin olan kişilere dua edilmez.
 • Aşağıdakilerden hangisi dua ile ilgili ilkelerden biri değildir?
 • A) Çalıştıktan sonra edilmelidir.
 • B) Yüksek sesle yapılmalıdır.
 • C) Kabul edileceğine inanılmalıdır.
 • D) Helal dileklerde bulunulmalıdır.
 • “Rabb'iniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, karşılık vereyim…” (Mü’min suresi, 60. ayet)

  “Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin…” (Bakara suresi, 45. ayet)

  Dua ile ilgili bu ayetlerin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yardım istemek demektir.
 • B) Namaz kılarken yapılır.
 • C) Sadece Allah’a edilir.
 • D) Birçok şekilde yapılır.
 • I. “Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, güçsüzlükten, tembellikten, cimrilikten … sana sığınırım.”

  II. “Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet eyle, bana hidayet et, bana afiyet ver, beni rızıklandır.”

  III. “Bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah’a hamdolsun.”

  IV. “Allah’ım! Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver.”

  Bu hadislerden hangisi anlam bakımından daha kapsayıcıdır?


 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • Aşağıdaki ayetlerden hangisi dua ile ilgili değildir?
 • A) “Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, herkesin vay haline!” (Hümeze suresi, 1. ayet)
 • B) “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet)
 • C) “(Ey Muhammed!) De ki duanız olmasa Rabb’im size ne diye değer versin!” (Furkan suresi, 77. ayet)
 • D) “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin.” (Bakara suresi, 45. ayet)
 • “Herhangi bir Müslüman; Allah’a yalvarırsa ve bu dua günah işlemek ve akraba ile ilişkiyi kesmek için olmazsa Yüce Allah ona şu üç şeyden birini verir: Ya duasını kabul edip istediğini dünyada verir veya ona vereceğini ahirete saklar veyahut duasına karşılık ona denk bir kötülüğü engeller. Bunun üzerine bazı sahabeler, ‘Öyleyse biz daha çok dua ederiz.’ dediler. Peygamberimiz de ‘Allah’ın lütfu, ihsanı sizin isteklerinizden daha çoktur.’ buyurdu.”

  Dua ile ilgili bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?


 • A) Çok yapılırsa insanı bıktırır.
 • B) Bu dünyada gerçekleşebilir.
 • C) Ahirette mükâfat kazandırabilir.
 • D) Başımıza gelecek bir belayı önleyebilir.
 • • “Allah’ım üzüntüden ve kederden sana sığınırım” • “Bizi yediren, içiren, koruyan ve barındıran Allah’a şü- kürler olsun.” • “Allah’ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.”

  Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


 • A) Belalardan korunmak için Allah’a sığınılır.
 • B) Şükretmek amacıyla Allah’a dua edilir.
 • C) Sadece ahlaklı kişi Allah’tan yardım isteyebilir.
 • D) Güzel ahlaklı olmak için Allah’tan yardım istenir.
 • • Bir hasta ziyaret edildiğinde

  • Bir arkadaşımız sınava girecekse

  • Bir kişinin vefat haberi alınmışsa

  Bu durumlarda sırasıyla aşağıdaki dua ifadelerinden hangileri kullanılır?


 • A) Allah şifa versin - Allah yardımcın olsun - Allah rahmet eylesin
 • B) Allah rahmet eylesin - Allah yardımcın olsun - Allah şifa versin
 • C) Allah şifa versin - Allah rahmet eylesin - Allah yardımcın olsun
 • D) Allah yardımcın olsun - Allah rahmet eylesin - Allah şifa versin
 • Aşağıdaki durumların hangisinde toplu olarak dua etmek yaygın değildir?
 • A) Asker uğurlarken
 • B) İftar ettikten sonra
 • C) Spor karşılaşmasından önce
 • D) Kur’an hatmedildikten sonra
 • Aşağıdaki dua örneklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
 • A) Allah zihin açıklığı versin.
 • B) Allah gönlüne göre versin.
 • C) Su gibi git, su gibi gel.
 • D) Gidişin olsun da dönüşün olmasın.
 • Bir öğrencinin başarılı olması sınavda sorumlu olduğu konuları çalışmasına bağlıdır. O, çalıştıktan sonra Allah’tan başarı dilemelidir. Buna rağmen bazen başarılı olmak isteyenlerin yanlış yollar seçtikleri görülür.

  Buna göre aşağıdaki dua yollarından hangisi doğrudur?


 • A) Okunmuş pirinç yemek
 • B) Çalıştıktan sonra dua etmek
 • C) Yatırdan yardım istemek
 • D) Türbeden dilek dilemek

 • Etiketler: 5.sınıf din kültürü test çöz, ibadet konusunda bilgilenelim test çöz, test çöz
  5. Sınıf Din İbadet Konusunda Bilgilenelim Test 4 sorularını online çözebilirsiniz.