Yükleniyor

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

5.Sınıf Din Kültürü İbadet Konusunda Bilgilenelim Test 2
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


 • A) Oruç müslümanlar için farz bir ibadettir.
 • B) Diğer ilahi dinlerde de oruç ibadeti vardır
 • C) Oruç ibadeti Allah’a karşı gelmekten alıkoyar.
 • D) İslam'dan önce oruç tutmak isteğe bırakılmıştır.
 • • “Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâ sızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” (Ankebût suresi, 45. ayet)

  • “Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Bir kimse kendisine kötü söz söyleyecek olursa yahut sataşırsa ona; ‘Ben oruçluyum.’ desin.” (Hadis-i şerif)

  Bu ayet ve hadisin verdiği ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İbadetler davranışların güzelleşmesine katkı sağlar
 • B) Oruç, kötülüklere karşı bir kalkandır
 • C) Namaz ve oruç iki farklı ibadettir.
 • D) Namaz insanı kötülükten uzak tutar.
 • “Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir zekât al.” (Tevbe suresi, 103. ayet)

  Bu ayette zekât hakkında verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Dinen zengin sayılan Müslümanlardan alınır.
 • B) Kimlere verileceğini Allah belirlemiştir.
 • C) Bir arınma ve temizlik yoludur.
 • D) Yoksullarla dayanışma ve beraberliği sağlar
 • “…Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac suresi, 77. ayet)

  Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


 • A) Namaz dinin direğidir.
 • B) Allah’a itaat eden kurtuluşa erer.
 • C) Dua ibadetin özüdür
 • D) Hayırlı işlerde acele edilmelidir
 • “(Zenginlerin) Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için de bir hak vardır.” (Zâriyât suresi, 19. ayet)

  Bu ayette söz edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Hac
 • B) Namaz
 • C) Oruç
 • D) Zekât
 • • “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet)

  • “Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin” (Bakara suresi, 43. ayet)

  Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde sayılan ibadetlerden biri değildir?


 • A) Hac
 • B) Namaz
 • C) Oruç
 • D) Zekât
 • “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Bunlar Allah’tan başka ilah bulunmadığını ve Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır.” (Hadis’i-şerif)

  İslam’ın esaslarını sayan bu hadiste aşağıdaki ibadetlerden hangisine değinilmemiştir?


 • A) Namaz
 • B) Zekât
 • C) Hac
 • D) Kurban
 • Peygamber Efendimizin, “dinin direği, müminin miracı” olarak tanımladığı ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Namaz
 • B) Zekât
 • C) Hac
 • D) Oruç
 • • Ramazan ayında yerine getirilen bir farzdır.

  • Yerine getirenler için bir kalkandır.

  • Yerine getiren kişiyi kötülüklerden korur.

  Bu özelliklerin hepsi aşağıdaki ibadetlerin hangisinde vardır?


 • A) Namaz
 • B) Zekât
 • C) Oruç
 • D) Hac
 • Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için belirli bir mekân şarttır?
 • A) Kurban
 • B) Namaz
 • C) Oruç
 • D) Hac
 • Yılda bir kere ve her sene yerine getirilmesi farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Sadaka
 • B) Zekât
 • C) Namaz
 • D) Hac
 • • Yılda iki kez kılınır.

  • Cemaatle kılınması gerekir.

  • Vacip olan bir ibadettir.

  Bu namaz aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Cuma namazı
 • B) Cenaze namazı
 • C) Bayram namazı
 • D) Teravih namazı

 • Etiketler: ibadet konusunda bilgilenelim test çöz, 5.sınıf din kültürü test çöz, online test çöz 5.sınıd
  5.Sınıf Din Kültürü İbadet Konusunda Bilgilenelim Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.