Yükleniyor

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

5.Sınıf Din Kültürü İbadet Konusunda Bilgilenelim Test 5


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %50 Doğru: 6 Yanlış: 2 Boş: 4
Öğretmenin “Salih amel nedir?” sorusuna bazı öğrenciler şu cevapları vermişlerdir:

Ahmet: Allah’tan başka ilah yoktur, demektir.

Zeynep: Allah’a kulluk etmek anlamına gelir.

Ali: Elinden geleni yaptıktan sonra Allah’a güvenmektir.

Elif: İnsanlara ve canlılara yapılan iyiliklerdir.

Bu öğrencilerden hangisinin cevabının doğru olduğu söylenebilir?


 • A) Elif
 • B) Ali
 • C) Zeynep
 • D) Ahmet
 • 5.sınıf din test çöz

  Tablodaki kavramlar ve açıklamaları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?


 • A) Salih amel
 • B) İbadet
 • C) Tevekkül
 • D) Dua
 • I. Güler yüzlü olmak

  II. Hayvanlara zarar vermek

  III. Allah için sevmek

  IV. Kusur aramak

  Numaralanmış davranışlardan hangileri “salih amele” örnek verilebilir?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
 • Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
 • A) “Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun; O, kalplerin içindekini bilmektedir.” (Mülk suresi, 13. ayet)
 • B) “İman edip salih amel işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara suresi, 82. ayet)
 • C) “Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin.” (Kehf suresi, 110. ayet)
 • D) “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Ben Müslü- manlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” (Fussilet suresi, 33. ayet)
 • Aşağıdaki davranışlardan hangisi “salih amel” değildir?
 • A) Hasta ziyaret etmek
 • B) Ağlayanı teselli etmek
 • C) Güzel söz söylemek
 • D) Sınavda kopya vermek
 • “Onların mallarından, onları arındıracağın ve temizleyeceğin bir zekât al.” (Tevbe suresi, 103. ayet)

  Bu ayetin zekâtla ilgili mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yılda bir kere verilir.
 • B) Malın belli bir oranı verilir.
 • C) Kazancın temizlenmesini sağlar.
 • D) Zengin Müslümanlar tarafından verilir.
 • “… Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” (Ankebût suresi, 45. ayet)

  • “Biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın.Kendisine birisi kötü söz söyler veya sataşırsa ‘Ben oruçluyum.’ desin.” (Hadis-i şerif)

  Bu ayet ve hadisin ortak mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Namaz, insanı kötülükten uzak tutar.
 • B) İbadetler ahlakın güzelleşmesine katkı sağlar.
 • C) Oruç, kötülüklere karşı kalkandır.
 • D) Namaz ve oruç, iki farklı ibadettir.
 • “Ne dersiniz, birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı? İşte - - - - buna benzer”

  Bu hadisteki boş yere aşağıdaki ibadetlerden hangisi getirilmelidir?


 • A) Hac
 • B) Oruç
 • C) Namaz
 • D) Zekât
 • “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Ben Müslümanlardanım.’ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” (Fussilet suresi, 33. ayet)

  Bu ayette verilen en kapsamlı mesaj aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Müslüman salih amel işlemelidir.
 • B) Allah’ın birliğine inanılmalıdır.
 • C) Yalan söylemekten kaçınılmalıdır.
 • D) İbadetler içtenlikle yapılmalıdır.
 • Titizlikle yerine getirilen ibadetler davranışları olumlu yönde etkiler.

  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?


 • A) Zekât, yardımlaşmayı sağlar.
 • B) Namaz, birlikteliği güçlendirir.
 • C) Oruç, sabırlı olmayı öğretir.
 • D) Hac, insanı yalnızlaştırır.
 • 11 ve 12. soruları aşağıdaki duaya göre cevaplayınız.

  Ey Rabb’imiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

  Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla.


 • A) İyiliğe
 • B) Korumaya
 • C) Bağışlamaya
 • D) Merhamete
 • Bu dualara - - - - duaları denir.

  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir?


 • A) Subhaneke
 • B) Rabbena
 • C) Salavat
 • D) Tahiyyat

 • Etiketler: 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi test çöz, din test çöz, 5.sınıf din testleri
  5.Sınıf Din Kültürü İbadet Konusunda Bilgilenelim Test 5 sorularını online çözebilirsiniz.