Yükleniyor

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

5. Sınıf Din İbadet Konusunda Bilgilenelim Testi
Aşağıdakilerden hangisi ''ibadet'' kelimesinin anlamlarından biri olamaz?
 • A) Kulluk etmek
 • B) İtaat etmek
 • C) Merhamet etmek
 • D) Boyun eğmek
 • “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet)

  Bu ayete göre insanın yaratılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İyi bir iş sahibi olmak
 • B) Yalnızca Allah’a kulluk etmek
 • C) Çevresi tarafından sevilen biri olmak
 • D) Çok çalışıp kimseye muhtaç olmamak
 • Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet kavramının kapsamına girer?
 • A) Kötü söz söylemek
 • B) Bencillik etmek
 • C) Kendini beğenmek
 • D) İsraftan kaçınmak
 • Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
 • A) “Ey Muhammed! De ki: Şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” (En’am suresi, 162. ayet)
 • B) “Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.” ( A’raf suresi, 31. ayet)
 • C) “Ey insanlar size ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize ibadet ediniz.” (Bakara suresi, 21. ayet)
 • D) ''(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabb’idir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol.” (Meryem suresi, 65. ayet)
 • Peygamberimiz Allah’ın en sevgili kulu idi. Buna rağmen yine de ibadetlerini ihmal etmiyordu. Onun bir gece yarısı kalkıp namaz kıldığını gören eşi Hz. Ayşe: “Ey Allah’ın elçisi! Senin hiçbir günahının olmadığı müjdelendiği halde hâlâ ne diye kendini helâk edercesine ibadet ediyorsun.” deyince sevgili Peygamberimiz: “Ey Ayşe, Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” buyurmuştur. (Hadis-i şerif)

  Hz. Ayşe ile Hz. Peygamber arasında geçen bu konuş ma, ibadetin amaçlarından hangisine bir örnektir?


 • A) Allah'ın rızasını gözetmeye
 • B) Allah’a itaat etmeye
 • C) Allah’a teşekkür etmeye
 • D) Allah’a boyun eğmeye
 • Yüce Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir.

  Burada tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İbadet
 • B) Tevhit
 • C) İhlas
 • D) Tevekkül
 • I - Allah’ın Kur’an’da insanlardan kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlardır. (Farz)

  II Peygamberimizin yaptığı bizden de yapmamızı istediği iş ve davranışlardır. (Vacip)

  III Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması gerekli olan iş ve davranışlardır. (Sünnet)

  Bu tablodaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) I, II ve III.
 • D) II ve III.
 • • Bir grup Müslümanın yerine getirmesi yeterli olan ibadetlerdir.

  • Cenaze namazı kılmak buna örnek gösterilebilir.

  Yukarıda özellikleri verilen ibadetlerle ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Farzıayn
 • B) Farzıkifaye
 • C) Vacip
 • D) Sünnet
 • • Fitre vermek

  • Bayram namazı kılmak

  • Kurban kesmek

  Bu ibadetler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?


 • A) Vacip
 • B) Farz
 • C) Sünnet
 • D) Nafile
 • “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet)

  Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


 • A) İbadet etmek, davranışlarımızı güzelleştirir.
 • B) İbadetler, belirli vakitlerde yapılır.
 • C) Allah dışında hiçbir varlığa ibadet edilmez.
 • D) İbadet, insanın iç dünyasına huzur getirir
 • Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet kapsamına girmez?
 • A) Adaletsizlikten kaçınmak
 • B) Allah’ın emirlerini yerine getirmek
 • C) Ailesinin geçimi için çalışmak
 • D) Kul hakkı yemek
 • İbadetler, bedenle yapılanlar, mal ile yapılanlar ve hem beden hem mal ile yapılanlar olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan bir ibadettir?


 • A) Namaz
 • B) Zekât
 • C) Oruç
 • D) Hac

 • Etiketler: İbadet Konusunda Bilgilenelim, 5.sınıf din test çöz, din test çöz, testleri
  5. Sınıf Din İbadet Konusunda Bilgilenelim Testi sorularını online çözebilirsiniz.