Yükleniyor

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

8.Sınıf Kaza ve Kader Test

8.Sınıf Kaza ve Kader Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Allah’ın, olacakları önceden planlayıp programlamasına - - - -, Allah’ın önceden planlayıp programladıklarının vakti geldiğinde meydana gelmesine ise - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) tevekkül - kader
 • B) kaza - ecel
 • C) kader - kaza
 • D) ecel - ömür
 • • Bazı gök cisimlerinin etrafını saran gaz tabakasına atmosfer denir.

  • Atmosfer, canlıların yaşaması için gerekli oksijen, karbondioksit ve azot kaynaklarını büyük ölçüde sağlar.

  • Atmosfer, öldürücü ultraviyole ışınlarından ve kozmik ışınlardan, uzaydan yağan meteorlardan dünyayı korur.

  Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) “…Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa (Allah) ona bir çıkış (yolu) gösterir...” (Talak suresi, 2. ayet)
 • B) “Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur…” (İsrâ suresi, 15. ayet)
 • C) “... Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.” (Casiye suresi, 22. ayet)
 • D) "Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin...” (Mülk suresi, 3. ayet)
 • “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

  Bu ayette geçen “ölçü” sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle karşılanamaz?

 • A) Sistem
 • B) Uyum
 • C) Rastlantı
 • D) Düzen
 • “O (Rab) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi. Dilediği şekilde seni oluşturdu.” (İnfitar suresi, 7 ve 8. ayetler)

  Bu ayetlerden insanlarla ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

 • A) Allah tarafından yaratılmıştır.
 • B) Dengeli bir biçimde yaratılmıştır.
 • C) Bir ölçüye göre yaratılmıştır.
 • D) Her şeyi yapabilecek güçte yaratılmıştır.
 • Tüm canlılar varlıklarını sürdürebilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Denizde yaşayan canlılar için suyun tuzluluk oranı, onların varlıklarını sürdürebileceği seviyededir. Yıldızların ve gezegenlerin büyüklükleri ile birbirlerinden uzaklıkları evrenin dengesini bozmayacak şekilde Allah tarafından takdir edilmiştir.

  Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Deniz canlıları tuzlu suda yaşayabilir
 • B) Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
 • C) Canlılar yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç duyar.
 • D) Gök cisimleri arasındaki uzaklık orantılı olduğu için evrende düzen gözlenir.
 • Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin açması için sıcaklık, ışık, mineraller ve su gibi çevresel faktörlerin uygun miktarlarda olması gerekir. Çevresel faktörler uygun miktarlarda bulunduğunda bitkinin taç yaprakları açılır.

  Buna göre bir “çiçeğin açması” aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olur?

 • A) Kaza
 • B) İrade
 • C) Ecel
 • D) Tevekkül
 • I. Alkollü olarak araba kullanan Ahmet Bey kaza yaptığında “Kaderin önüne geçilmez.” dedi.

  II. Borçlarını ödemek için ek iş yapan Hasan Bey “Elimden geleni yapıyorum. Çalışmak benden rızık Allah’tandır.” diye düşündü.

  III. Sınavda kopya çekerken yakalanan Şakir, “Allah’ın takdiri böyleymiş.” diyerek kendisini rahatlattı.

  IV. Hava alanı yolundaki trafik kazası nedeniyle uçağı kaçıran Ali Bey, “Bunda da bir hayır vardır.” dedi ve bir sonraki uçakta yer ayırttı.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri kader inancı açısından doğrudur?

 • A) I ve III.
 • B) I ve IV
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi belirli bir ölçüye göre yaratmasının sonuçlarından biri değildir?
 • A) Evrendeki işleyişin uyumlu olması
 • B) Mevsimlerin birbirini takip etmesi
 • C) İnsanların barınmak için ev yapması
 • D) Güneşin doğudan doğması, batıdan batması
 • Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnektir?
 • A) Bedeni oluşturan organların birbiriyle uyumlu çalışması
 • B) Köyden kente aşırı göç nedeniyle gecekondu sayısının artması
 • C) Ailenin beslenme alışkanlığının çocuğun beslenme alışkanlığını etkilemesi
 • D) Bilim adamlarının hayatımızı kolaylaştıracak icatlar yapması
 • Aşağıdaki şemada bir kavramın özellikleri verilmiştir. soruları çöz

  Özellikleri verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kıyamet
 • B) Kader
 • C) Ahiret
 • D) Tevekkül
 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın kader anlayışına uygundur?
 • A) İnsan sınırsız bir iradeye sahiptir.
 • B) İnsan davranışlarından sorumludur.
 • C) Evren kendiliğinden meydana gelmiştir.
 • D) İnsan Allah’ın takdirini değiştirme gücüne sahiptir.
 • • Mevsimler dünyanın bir yıllık hareketi sonucunda oluşur.

  • Dünyanın hareket etmesi ile birlikte onun eksen eğikliği mevsimleri belirler.

  • Eksen eğikliği güneş ışınlarının geliş açısı bakımından önemlidir.

  Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılabilir?

 • A) Mevsimlerin oluşması tesadüf ile açıklanamaz.
 • B) Doğal kaynaklar insan gereksinimlerini karşılamaya yeterli değildir.
 • C) Mevsim değişikliği insan yaşamını etkilemez.
 • D) Tabiatta düzenli ve sürekli bir işleyişten söz edilemez.


 • 8.Sınıf Kaza ve Kader Test

  8.Sınıf Kaza ve Kader Test
  8.Sınıf Kaza ve Kader Test
  8.Sınıf Kaza ve Kader Test
  Etiketler: 8.Sınıf Kaza ve Kader Test, 8.sınıf test çöz, din kültürü test çöz
  8.Sınıf Kaza ve Kader Test sorularını online çözebilirsiniz.
  8.Sınıf Kaza ve Kader Test