Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 8


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
'Kişi davranışlarıyla sadece kendi yaşamını etkilemez, aynı zamanda bazen başkalarının hayatlarına da etki edebilir. Bu çerçevede bir eylemde bulunurken, eylemin başkalarının yaşamları üzerindeki etkilerini de görebilmek ve kabullenmek gerekir.' söylemi, aşağıdaki değerlerden hangisi ile ilgilidir?
 • A) Sabır
 • B) İş birliği
 • C) Hoşgörü
 • D) Sorumluluk
 • E) Merhamet
 • I. Fonksiyonel rekabet
  II. Etkin liderlik
  III. Etkin Denetim
  IV. Merkeziyetçilik
  Yukarıdakilerden hangileri organizasyonel performansın arttırılmasında rol oynayan en önemli faktörlerden biridir?

 • A) I ve III.
 • B) II ve IV.
 • C) I, II ve III.
 • D) II, III ve IV.
 • E) I, III ve IV.
 • Sınıf rehber öğretmeni Kayahan Bey, derse başlarken tahtaya, ''Haddi aşan şiddet, amacındaki hikmeti kaybeder. Çünkü yay bile gereğinden fazla gerilirse kırılır.' Yazmış ve sonra bu sözün ne anlama geldiğini öğrencilerle tartışmıştır.
  Kayahan Bey'in yazdığı söz, aşağıdaki değerlerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Tutarlılık
 • B) Sorumluluk
 • C) Ölçülülük
 • D) İyilikseverlik
 • E) Alçakgönüllülük
 • Mustafa Kemal Atatürk; ''Vicdan hürriyeti ferdin mutlak korunması gereken tabii haklarının en mühimlerinden sayılmalıdır. Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendisine has siyasi fikre sahip olmak, mensup olduğu dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.'' sözleri ile hangisini vurgulamaktadır?
 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Milliyetçilik
 • C) Halkçılık
 • D) Laiklik
 • E) Devletçilik
 • Mustafa Kemal, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde kültür ve sanat alanında da inkılaplara çok önem vermiştir. Bu dönemde 1934 yılında Türkiye'nin ilk Operası olan Özsoy Operası, İran Şahı Rıza Şah Pehlevi onuruna sergilenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk operasının bestecisidir?

 • A) Cemal Reşit Rey
 • B) Ulvi Cemal Erkin
 • C) Ahmet Adnan Saygun
 • D) Hasan Ferit Alnar
 • E) Necil Kazım Akses
 • Milli Eğitim Bakanlığı 1921 yılında Kurtuluş Savaşı'nın anlamını ve milletimizin bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılması için bir yarışma açtı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Marşı'mızı yazmasını istediği Mehmet Akif Ersoy yarışmanın sonucunda ödül olduğu için yarışmaya katılmamıştır. Bakanın başvurusu ile Mehmet Akif Ersoy'un Kahraman ordumuza İthafen yazdığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazetedir?

 • A) Açıksöz
 • B) Sebilürreşat
 • C) İleri
 • D) Sabah
 • E) Yenigün
 • İstanbul'da Halide Edip Adıvar, Ahmet Emin, Refik Halit gibi Osmanlı aydınları tarafından kurulan ve kurtuluşu Amerikan mandasında arayan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 • B) Wilson Prensipleri Cemiyeti
 • C) Kürt teali Cemiyeti
 • D) Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
 • E) İslam Teali Cemiyeti
 • Amasya Genelgesi'nde Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması ilk defa kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine Erzurum Kongresi'nde alınan kararların hepsi Sivas Kongresi'nde de alınarak Kurtuluş Savaşı halka mal edilecek, manda ve himaye kesin olarak reddedilecektir.
  Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'ni Erzurum Kongresi'nden ayıran özelliklerden biri değildir?

 • A) Kongrenin kararlarını halka duyurmak amacıyla irade-i Milliye Gazetesi çıkarılmıştır.
 • B) Tüm cemiyetler bir çatı altında toplanırmıştır.
 • C) Temsilciler kurulu üye sayısı 9'dan 15'e çıkarılarak, ulusallaştırılmıştır.
 • D) Batı Cephesi Komutanlığına Ali Fuat Paşa atanmıştır.
 • E) Azınlık hakları reddedilmiştir.
 • I. Dünya Savaşı'nın ardından dünyadaki barışı sağlamak ve korumak amacıyla kurulan uluslararası kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Milletler Cemiyeti
 • B) Birleşmiş Milletler
 • C) Bağdat Paktı
 • D) NATO
 • E) Balkan Antantı
 • - Afşin
  - Tunçbilek
  - Tavşanlı
  - Soma
  Yukarıda belirtilen yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Jeotermal enerji vardır.
 • B) Hidroelektrik enerji vardır.
 • C) Taş kömürü çıkartılır.
 • D) Doğalgaz çıkartılır.
 • E) Linyit çıkartılır.

 • Etiketler: 2023 ekys müdür yardımcılığı testleri
  EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 8 sorularını online çözebilirsiniz.