Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 9


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Nöbetçi öğretmenin sabah okulda bulunması gereken saatten daha geç saat bir saatte okula geldiğini fark eden okul müdürü, bu duruma yönelik olarak aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse kendisini 'sen dili' ile ifade etmiş olur?
 • A) Neden geç geldiniz?
 • B) Nöbetçi öğretmenin saat kaçta okulda olması gerektiğini biliyor musunuz?
 • C) Siz yokken bir problem yaşansaydı çok zor durumda kalabilirdiniz.
 • D) Bu tür davranışlarla çevrenize kötü örnek oluyorsunuz.
 • E) Bir daha nöbet saatinde okulda olmanızı rica ediyorum.
 • I. Öğretmen tümevarımsal bir mantıkla hareket eder, öğrenciye ipuçları verir ve açık uçlu sorular sorar.
  II. Öğrenciler bilgiyi keşfetmekten çok, hazır olarak alırlar.
  III. Öğrenci sürecin merkezinde yer alır ve problem çözme aşamalarını kullanır.
  Yukarıda özellikleri verilen öğretim stratejileri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

 • A) Buluş Yoluyla Öğrenme - Sunuş Yoluyla Öğrenme - Araştırma / İnceleme Yoluyla Öğrenme
 • B) Sunuş Yoluyla Öğrenme - Buluş Yoluyla Öğrenme - Araştırma / İnceleme Yoluyla Öğrenme
 • C) Araştırma / İnceleme Yoluyla Öğrenme - Sunuş Yoluyla Öğrenme - Buluş Yoluyla Öğrenme
 • D) Araştırma / İnceleme Yoluyla Öğrenme - Buluş Yoluyla Öğrenme - Sunuş Yoluyla Öğrenme
 • E) Sunuş Yoluyla Öğrenme - Araştırma / İnceleme Yoluyla Öğrenme - Buluş Yoluyla Öğrenme
 • Bu program, öğretmenin elinde hayat bulur. Burada öğretmenler kendi bilgi, inanç ve tavırlarının ışığında yorum yaparlar. Okulda öğretmenler aracılığıyla yürütüldüğünden okuldan okula farklılık gösterebilir.
  Yukarıda özellikleri verilen program türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kübik program
 • B) Resmi program
 • C) Uygulamadaki program
 • D) Ekstra program
 • E) Örtük program
 • Fen bilgisi öğretmeni Aslı Hanım, dersindeki kazanımları öğrencilerin kazanıp kazanamadığını öğrenmek için yazılı sınav yapmak ister.
  Aslı Hanım'ın sınav hazırlığı yaparken aşağıdakilerden hangisini yapması sınavın güvenirliğine veya geçerliğine olumsuz etki eder?

 • A) Mümkün oldukça kısa ve çok sayıda soru sormalıdır.
 • B) 'Ne düşünüyorsunuz, fikriniz nedir, tüm bildiğinizi yazınız' gibi ifadelerden kaçınmalıdır.
 • C) Her bir detaya verilecek puanı önceden belirlemelidir.
 • D) Soru sayısı ile sınav süresinin uyumlu olmasına dikkat etmelidir.
 • E) Bilgi düzeyindeki sorulara ağırlık vermelidir.
 • 'Hedefsiz insan motive olamaz. İnsan ne yapacağını bilirse motive olmak kolaylaşır. Bu nedenle örgütlerde motivasyonu sağlayabilmek için çalışanların katılımı ile hedef belirlemek ve bu hedefleri çalışanların benimsemesini sağlamak gerekir.' diyen bir yönetici, aşağıdaki motivasyon kuramlarından hangisini benimsemektedir?
 • A) Adams'ın Eşitlik Teorisi
 • B) Wroom'un Bekleyiş Teorisi
 • C) Locke'un Amaç Teorisi
 • D) Mc Clelland'ın Başarı İhtiyacı Teorisi
 • E) Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
 • Fen Bilimleri öğretmeni Zuhal Hanım, okul müdürüne gelerek, 'Geçenlerde öğrencilerin yanında beni azarladınız. Saygımdan cevap vermedim ama bu durumu içime sindiremiyorum. Aklıma her geldiğinde ağlayasım geliyor.' demiştir.
  Bu durum, aşağıdaki örgütlerdeki çatışma türlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Açık çatışma
 • B) Potansiyel çatışma
 • C) Algılanan çatışma
 • D) Hissedilen çatışma
 • E) Kapalı çatışma
 • Bir okul müdürü, eğitim yöneticilerinin etkili liderler olabilmeleri için olmak, bilmek ve yapmakla ilgili özellikler taşıması gerektiğini söylemiştir.
  Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi, 'olmak' kapsamında değerlendirilen özelliklerdendir?

 • A) Kendini tanıma
 • B) İçten ve bütünleştirici kişilik özellikleri taşıma
 • C) İnsan davranışlarını nelerin etkilediğini anlama
 • D) Örgüt kültürünü ve iklimini öğrenme
 • E) Çalışanların performanslarını değerlendirme
 • Bir öğrenci ders arasında merdivenlerden inerken takılır ve düşer. Bu durumu fark eden öğrenciler hemen nöbetçi öğretmene ve okul yöneticilerine haber verir.
  Bu durum sonrası ilgililerin aşağıdakilerden hangisini yapması okul kazalarında ilk yardıma yönelik doğru bir uygulama olmaz?

 • A) Öğrencinin şuuru kapalıysa, bel ağrısı varsa veya hareket etmekte güçlük çekiyorsa ambulans çağırıp sedye ile hastaneye transfer edilmelidir.
 • B) Diğer öğrenciler kaza mahallinden uzaklaştırılmalıdır.
 • C) Okulda revir varsa ve öğrenci hareket edebilecek durumda ise öğrencinin revire alınması sağlanmalıdır.
 • D) Yüzeysel bir cilt erozyonu olduysa, bu konuda bilgisi olan bir okul personeli tarafından yara yeri antiseptik solüsyonlar ile temizlenmeli ve steril bir gazlı bezle üzeri kapatılmalıdır.
 • E) Öğrenciye nasıl düştüğü sorulmalı, dikkatli olmadığı için bunu yaşadığı hatırlatılmalıdır.
 • Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ve güvenli okul ortamını ifade eden bir durum olarak değerlendirilemez?
 • A) Okulun çevresi duvarla çevrilidir.
 • B) Okula yabancı kişilerin girişine izin verilmemekte, veliler ve okul işleri için gelenler kimliğini bırakarak okula alınmaktadır.
 • C) Şebeke suyu okulun su deposuna uğrayarak musluklara verildiğinden numune alınmamaktadır.
 • D) Öğrencilere tuvaletler dışında su içebilmeleri için olanaklar sağlanmaktadır.
 • E) Kantin, yemekhane, pansiyon, çay ocağı gibi alanlarda yer alan gıdalar uygun koşullarda saklanmaktadır.
 • İnsan kaynakları uzmanı Serkan Bey, insan kaynakları yönetiminde dikkate alınması gereken ilkelere yönelik yapılan bir konferansta şunları söyler: 'İnsan kaynakları yönetimi hassas yürütülmesi bir alandır. Bu kapsamda çalışma yürütürken birçok dengeyi gözetmek gerekir. Örneğin, iş görenin büyük bir hatası bulunmadığı sürece işini, statüsünü ve bunlara bağlı olan diğer haklarını kaybedeceği konusunda tereddüt yaşamaması gerekir. Bunu sağlayamadığınızda örgütte huzursuzluk oluşur ve verimlik düşer.' Serkan Bey söylemlerinde aşağıdaki ilkelerden hangisini tarif etmektedir?
 • A) Yeterlilik
 • B) Kariyer
 • C) Eşitlik
 • D) Güvence
 • E) Açıklık

 • Etiketler: müdür yardımcılığı testleri
  EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 9 sorularını online çözebilirsiniz.