Yükleniyor

12. Sınıf Tarih Testleri Çöz

12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 3
Meiji Restorasyonu olarak adlandırılan Japon kalkınma modelinin arka planında yer alan nedenler arasında;

I. Feodal düzen ve bunun yarattığı merkezî otorite buhranı,

II. Ticari antlaşmalarla iç pazarın olduğu gibi Batılıların eline geçmesi,

III. Shogun ve Samuray temelli askerî sınıfın Amerikan baskısına karşı Japonya’yı koruyamamış olması

yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Japonya’nın XIX yy.’da dışa kapalı politikalardan vazgeçip, dış dünyanın sunduğu modern, bilimsel ve bilişsel olanaklara tam anlamıyla açıldığı dönem olarak kabul edilen sürecin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Meiji Restorasyonu
 • B) Tokugawa Restorasyonu
 • C) Edo Restorasyonu
 • D) Asuka Restorasyonu
 • E) Kofun Restorasyonu
 • Japonya’da Meiji Restorasyonu olarak adlandırılan modernleşme sürecini başlatan imparator aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) MUTSUHİTO
 • B) HİROHİTO
 • C) AKİHİTO
 • D) TAİSO
 • E) SUİKO
 • 1867’de Japon İmparatoru batı tarzı yenilikler yapılması fikrini desteklemiş; böylece ülkede Meiji Restorasyonu adı verilen süreç başlamıştır.

  Bu süreçte yapılan reformlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


 • A) Takvimin değiştirilmesi
 • B) Giyim kuşamda batının örnek alınması
 • C) Alfabe değişikliğine gidilmesi
 • D) Tekstil sanayinin çağdaş seviyeye ulaşması
 • E) Yeni silah sanayinin kurulması
 • Batılaşma faaliyetleri çerçevesinde gelişen Japon ekonomisi, ülke refahının artmasına dolayısıyla da askerî gücün katlanmasına katkı sağlamıştır. Bu ise sonrasında emperyal politikaların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

  Japonya’nın bu emperyal politikalarının sebepleri arasında,

  I. Tarım arazilerinin yetersizliği

  II. Sanayi için ham maddeye ve pazara duyulan ihtiyaç

  III. Hayat sahası anlayışı

  yukarıdakilerden hangileri yer almaz?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • Mutsuhito Reformları ile kısa sürede gelişen Japonya XIX. yy. sonlarında güçlü bir devlet haline gelip Asya kıtasına ulaşmak için yayılmacı bir politika takip etmeye başladı.

  Japonya’nın bu politikası bölgede;

  I. Rusya

  II. Çin

  III. Hindistan

  yukarıdaki hangi devletlerle doğrudan karşı karşıya gelmesine yol açmıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Amerika’da ki küçük şirketlerin birleşerek tekeller kurması
 • B) Amerikan banka ve şirketlerinin çalışma esaslarını düzenleyen yasaların eksikliği
 • C) Hoover yönetiminin krizle ilgili gerekli kararları yerinde ve zamanında almaması
 • D) New York borsasının dibe vurması
 • E) Ekonomide takip edilen aşırı devletçi anlayış
 • Büyük bunalım olarak adlandırılan 1929 Dünya Ekonomik Krizi aşağıdaki hangi isimle adlandırılmaktadır?
 • A) Kara Perşembe
 • B) Kara Pazartesi
 • C) Bankerler Krizi
 • D) Büyük Resesyon
 • E) Mortgage Krizi
 • 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin olumsuz etkilerinin görüldüğü ülkeler arasında;

  I. İngiltere

  II. Almanya

  III. Sovyet Rusya

  yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız Iç
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin ortaya çıkardığı kü- resel sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Çok sayıda insanın işsiz kalması
 • B) Devlet müdahalesinin ülke ekonomilerine egemen olması
 • C) Totaliter rejimlerin güçlenmesi
 • D) Sanayi üretimin düşmesi
 • E) Ulaşım ve haberleşme ağının gelişmesi
 • Ülkesini büyük buhranın yarattığı ekonomik krizden çıkarmak için liberal kapitalizm yerine müdahaleci, düzenleyici ve yol gösterici bir ulusal iktisat programı hazırlayan ABD başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Harry S. Truman
 • B) Franklin D. Roosevelt
 • C) HelbertClark Hoover
 • D) Dwight Eisonhower
 • E) William Mckinley
 • 1929 Ekonomik Krizi’nin Türkiye ekonomisine yansımaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Korumacı - devletçi iktisat politikalara yönelmesi
 • B) İhracata miktar kısıtlaması getirmesi
 • C) Gümrük vergilerinin yükseltilmesi
 • D) Halkın yerli malı kullanmaya özendirilmesi
 • E) Birinci Sanayi Kongresi’nin toplanması

 • Etiketler: 12. Sınıf Tarih 20. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi, 12.sınıf tarih test çöz, tarih testleri çöz
  12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 3 sorularını online çözebilirsiniz.