Yükleniyor

12. Sınıf Tarih Testleri Çöz

12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 4


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %58.33 Doğru: 7 Yanlış: 5 Boş: 0
Avrupa’daki I. Dünya Savaşı’ndan sonra görülen totaliter rejimlerin ortaya çıktığı ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • A) Almanya: Nazizim İtalya: Faşizm İspanya: Falanjizm
 • B) Almanya:Faşizm İtalya: Nazizim İspanya: Falanjizm
 • C) Almanya: Falanjizm İtalya:Faşizm İspanya: Nazizim
 • D) Almanya:Nazizim İtalya:Falanjizm İspanya:Faşizm
 • E) Almanya:Faşizm İtalya: Falanjizm İspanya: Nazizim
 • ABD’nin Wilson İlkeleri ile gündeme getirdiği halde Milletler Cemiyetine üye olmamasının nedenleri arasında;

  I. Amerikan kamuoyunun uluslararası ilişkilerde öncü rol oynamaya hazır olmaması

  II. Fransa ile Briand Kellogg Paktı’nı imzalaması

  III. Cumhuriyetçilerin Monroe Doktrini’ne dönmek konusundaki ısrarı

  yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Müttefik devletler I. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte yeni barış düzeni kurmak, çıkarları noktasındaki statükonun devamını sağlamak için ardı ardına önemli adımlar atmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi müttefik devletlerce atılan bu adımlar arasında gösterilemez?


 • A) Milletler Cemiyetinin kurulması
 • B) Çelik Paktın kurulması
 • C) Locarno Antlaşması’nın imzalanması
 • D) Briand-Kellogg Paktı’nın imzalanması
 • E) Silahsızlanma Konferansı’nın toplanması
 • I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa ve ABD öncü- lüğünde imzalanan hangi antlaşma ile savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmış ve devletlerarası ilişkilerde barışçıl yollara başvurulması esas alınmıştır?
 • A) Briand-Kellogg Paktı
 • B) Litvinov Protokolü
 • C) Locarno Antlaşması
 • D) Sadabat Paktı
 • E) Akdeniz Paktı
 • Almanya ile Fransa öncülüğünde tazminat ve sınır sorunlarını çözmek için 1 Aralık 1925’te imzalanan Locarno Antlaşması ile ilgili olarak;

  I. Alman tehdidine karşı Batı Avrupa sınırları güvence altına alındı.

  II. Sınır konusunda bir anlaşmazlık çıkması hâlinde Milletler Cemiyeti hakemliği taraflarca kabul edildi.

  III. Almanya bu anlaşma ile uluslararası işbirliğine yeniden katıldı.

  yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Hitler’in Almanya’da iktidarı ele geçirdikten sonra ortaya koyduğu uygulamalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Mahkeme kararı olmadan herhangi birinin tutuklanıp alıkonulması
 • B) Bilim insanı, yazar ve sanatçıya yasaklama konulması
 • C) Antisemitizmin yasaklanması
 • D) Alman ırkından olanların çocuk yapmaya teşvik edilmesi
 • E) Alman ekonomisini savaş ekonomisine dönüştürmesi
 • Siyasi ve ekonomik olaylarla bu durumu yansıtan sanat eserleri eşleştirildiğinde;

  I. İspanya İç Savaşı-Guernica

  II. 1929 Dünya Ekonomik Krizi-Gazap Üzümleri

  III. Türk Kurtuluş Savaşı-Ateşten Gömlek

  yukarıdakilerden hangileri doğru olur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • • Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi ve bilim insanıdır.

  • İzafiyet teorisi en önemli kuramıdır.

  • Hitlerin, Yahudi karşıtlığından ötürü ülkesini terk etmiş, çalışmalarını ABD’de sürdürmüştür.

  Bazı özellikleri verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Nikola Tesla
 • B) Albert Einstein
 • C) Ernest Restherford
 • D) Carl David Anderson
 • E) Frederic et İrene
 • I. C vitamininin keşfedilmesi

  II. Organ naklinin başlaması

  III. Penisilinin keşfedilmesi

  Yukarıda verilenlerden hangileri I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da görülen gelişmelerdendir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • XX. yüzyılın başında Avrupa da ortaya çıkan, I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında şair ve ressamların akılcı tutumuna karşı tavır alarak bilinç dışının düşsel dünyasına yönelmeye başladıkları sanat akımının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Sürrealizm
 • B) Realizm
 • C) Romantizm
 • D) Natüralizm
 • E) Sembolizm
 • • Gerçeküstücülük (sürrealizm) akımının en önemli temsilcisidir.

  • Belleğin Azmi ve Haşlanmış Fasulyeli Yumuşak Yapı, en önemli eserleri arasındadır.

  Bazı özellikleri verilen ressam ve heykeltıraş aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Salvador Dali
 • B) Andre Masson
 • C) Eileen Agar
 • D) Leonara Carrington
 • E) Joan Miro
 • Faşist yönetim anlayışlarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?
 • A) Çoğulcu toplum düzenine karşıdır.
 • B) Devletsizliği öngörür.
 • C) Ekonomide korparatif bir anlayışı hayata geçirmek ister.
 • D) Milliyetçi ve ırkçı bir anlayışı politik arenada savunur.
 • E) Yayılmacı bir dış politika anlayışı söz konusudur.

 • Etiketler: 12. Sınıf Tarih 20. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi, 12.sınıf tarih test çöz, tarih testleri çöz
  12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 4 sorularını online çözebilirsiniz.