Yükleniyor

12. Sınıf Tarih Testleri Çöz

12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 5


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %50 Doğru: 6 Yanlış: 6 Boş: 0
Atatürk’ün tarihî tecrübelerden hareketle tespit ettiği ve ömür boyu sadık kaldığı dış politika ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Devletler arası ilişkilerde mütekabiliyet
 • B) Uluslararası hukuka saygı
 • C) Emperyalist amaçlar gütme
 • D) Millî çıkarların emrettiği yolu seçme, macera yolunu tutmama
 • E) Dış borçlanmayı zorunluluk hâline getiren bütçe açıklarına meydan vermeme
 • 23 Haziran 1939’da Türkiye ile Fransa arasında imzalanan ve Hatay’ın Anavatan’a katılımını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Londra Antlaşması
 • B) Ankara Antlaşması
 • C) İstanbul Antlaşması
 • D) Cenevre Antlaşması
 • E) Beyrut Antlaşması
 • I. Balkan Antantı’nın imzalanması

  II. Hatay’ın Anavatan’a katılması

  III. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girişi

  Verilen olayların kronolojik olarak doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) I - II - III
 • B) III - II - I
 • C) III - I - II
 • D) II - I - III
 • E) I - III - II
 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasında çok önemli roller üstlenen dönemin Dışişleri Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yusuf Kemal Tengirşenk
 • B) Tevfik Rüştü Aras
 • C) İsmet İnönü
 • D) Bekir Sami Kunduh
 • E) Fatin Rüştü Zorlu
 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasının nedenleri arasında;

  I. Dünya barışına katkı sunma isteği,

  II. İtalya ve Almanya’nın saldırgan politikaları,

  III. Uluslararası toplumun bir parçası olma isteği

  yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Türk-Yunan ilişkilerinde ve Yakın Doğu’da barışın sağlanmasındaki katkılarından dolayı Atatürk’ü Nobel’e aday gösteren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Eleftherios Venizelos
 • B) Lloyd George
 • C) Franklin Roosevelt
 • D) Evangelov Venizeleos
 • E) Winston Churchill
 • Balkan Antantına üye devletler arasında;

  I. Arnavutluk,

  II. Bulgaristan,

  III. Romanya

  yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde Boğazların kullanımına ilişkin;

  I. Ticaret gemilerinin geçişi,

  II. Savaş gemilerinin geçişi,

  III. Hava uçuşları

  alanlarından hangilerine ilişkin düzenleme yapılmıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Türk Boğazlarından geçiş rejimini ve Boğazlar bölgesinin güvenliğini düzenleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
 • A) Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını güçlendirmiştir.
 • B) Boğazlar Komisyonu kaldırılmıştır.
 • C) Türkiye Boğazlarda asker bulundurma hakkını elde etmiştir.
 • D) Karadeniz’e kıyısı olmayan devletleri avantajlı hâle getirmiştir.
 • E) Savaş ve ticaret gemilerinin geçişi düzenlenmiştir.
 • Türkiye ile yaşadığı Hatay sorunu, Irak ile yaşadığı sınır sorunları yüzünden Sadabat Paktı’na katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Mısır
 • B) Libya
 • C) Suriye
 • D) Ürdün
 • E) Kuveyt
 • 1937 yılında imzalanan ve modern Orta Doğu’nun ilk bölgesel ittifakı olarak da adlandırılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Sadabat Paktı
 • B) Bağdat Paktı
 • C) Sykes-Picot Antlaşması
 • D) Mac-Mahon Antlaşması
 • E) Şattülarap Antlaşması
 • 1923 - 1930 arası Türkiye dış politikasında;

  I. Musul meselesi,

  II. nüfus mübadelesi,

  III. bölgesel pakt kurma

  gibi meselelerden hangilerine öncelik verilmiştir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.

 • Etiketler: 12. Sınıf Tarih 20. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi, 12.sınıf tarih test çöz, tarih testleri çöz
  12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 5 sorularını online çözebilirsiniz.