Yükleniyor

Adaylık Kaldırma Testleri Denemeleri

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Çıkmış Sorular


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %50 Doğru: 3 Yanlış: 3 Boş: 0
• Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır.

• Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yukarıda açıklaması yapılan temel ilke hangisidir?


 • A) Genellik ve eşitlik
 • B) Eğitim hakkı
 • C) Her yerde eğitim
 • D) Fırsat ve imkan eşitliği
 • E) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar? (2022 yılı güncel halini işaretleyiniz)


 • A) 5-13
 • B) 5-14
 • C) 6-13
 • D) 6-14
 • E) 6-15
 • l.Okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir.

  II. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diplomaç alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur.

  III. İlköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar.

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ortaöğretimin kapsamıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • 1. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

  II. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

  III. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangileri Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden "eğitim hakkı" ile ilgili hükümlerdendir?


 • A) I, II ve III
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I ve II
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul-aile birliklerinin faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Ayni ve nakdi bağışları kabul edebilir.
 • B) Öğrenci velilerinden düzenli olarak her ay belirlediği miktar kadar birliğe bağış toplarlar.
 • C) Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kül-türel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir.
 • D) Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aday öğretmenlere uygulanacak olan sözlü sınav değerlendirme ölçütleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


 • A) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
 • B) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti
 • C) Analitik düşünme, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme kabiliyeti
 • D) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri

 • Etiketler: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Çıkmış Sorular, milli eğitim temel kanunu çıkmış sorular, adaylık kaldırma testleri
  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.