Yükleniyor

Adaylık Kaldırma Testleri Denemeleri

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Çıkmış Sorular


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ilçelerdeki belde belediye başkanları hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Vali
 • B) Cumhurbaşkanı
 • C) İçişleri Bakanı
 • D) Kaymakam
 • E) İl Belediye Başkanı
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-lerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili mercilerin, ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde takip edecekleri usul aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Müracaatı işleme koymazlar.
 • B) ivedilikle yeni bir ön inceleme başlatırlar.
 • C) Önceki ön inceleme dosyasına göre karar verirler.
 • D) Önceki ön inceleme dosyasını, bölge idare mahkemesine intikal ettirirler.
 • E) Önceki ön inceleme dosyasını, ön inceleme ile görevlendirilen yeni kişiye tevdi ederler.
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memurun itiraz süresi, yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?


 • A) 7
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 30
 • E) 45
 • "Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur olmayan, - - -- - -- - -- - -yargılanır."

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?


 • A) Danıştayda
 • B) idare mahkemelerinde
 • C) ağır ceza mahkemelerinde
 • D) bölge idare mahkemelerinde
 • E) memur olanla aynı mahkemede
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-lerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Danıştay
 • B) İdare Mahkemesi
 • C) Bölge İdare Mahkemesi
 • D) İl Ağır Ceza Mahkemesi
 • E) Yargıtayın İlgili Ceza Dairesi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Bakan
 • B) Müsteşar
 • C) Kurum müdürü
 • D) Görev yaptıkları ilin valisi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak aşağıdaki ihbar ve şikayetlerden hangisi işleme konulmaz?


 • A) İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması
 • B) İhbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesi
 • C) İhbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olması
 • D) İhbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahi-binin doğru ad, soyad ve imzası ile adresinin bulunması
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-lerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki ka-rarını suçun öğrenilmesinden itibaren zorunlu haller hariç en geçkaç gün içinde verir?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 30
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-lerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre ön incelemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) İzin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar.
 • B) İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.
 • C) Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.
 • D) Ön incelemenin, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılması gerekir.
 • I. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.

  II. Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.

  III. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıda-kilerden hangileri doğrudur?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

 • Etiketler: adaylık kaldırma çıkmış sorular, adaylık kaldırma testleri, adaylık kaldırma deneme, 4483 çıkmış sorular çöz
  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.