Yükleniyor

Adaylık Kaldırma Testleri Denemeleri

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilışkın Hükümler Test

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilışkın Hükümler Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 6 Yanlış: 0 Boş: 0
"Eğitim sis temini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek" görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre, aşağıdakilerin hangisinin görevleri arasında yer alır?

 • A) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
 • B) Milli Eğitim Bakanlığı
 • C) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
 • D) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • E) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimleri arasında yer almaz?

 • A) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • B) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
 • C) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • D) Personel Genel Müdürlüğü
 • E) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • "Bakanın çalışma programını düzenlemek" görevi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimlerinden hangisinin görevleri arasında yer almaktadır?

 • A) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • B) Personel Genel Müdürlüğü
 • C) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • D) özel Kalem Müdürlüğü
 • E) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

 • A) Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek
 • B) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek
 • C) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanı iması na yönelik çalışmalar yürütmek
 • D) Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı program, film ve benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak, yayınlamak veya yayınlatmak
 • E) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak
 • Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre, Milli Eğitim Bakalığının "bilimsel danışma ve inceleme organı" aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • B) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • D) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • E) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Meslekfve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

 • A) Meslekf ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,
 • B) Mesleki ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak,
 • C) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,
 • D) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekf eğitimlerini sağlamak,
 • E) Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,


 • 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilışkın Hükümler Test

  1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilışkın Hükümler Test
  1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilışkın Hükümler Test
  1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilışkın Hükümler Test
  Etiketler: No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilışkın Hükümler Test, adaylık testleri 2021
  1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilışkın Hükümler Test sorularını online çözebilirsiniz.
  1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilışkın Hükümler Test