Yükleniyor

9. Sınıf Tarih Testleri Çöz

9. Sınıf Tarih İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Asya Hun Devleti Çinlilerin etkisi ve entrikaları ile sarsılmış, Çin hâkimiyetine girmemek için büyük mücadeleler vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in Türklere karşı uyguladığı entrikalardan biri değildir?


 • A) Çin prenseslerini Türk hakanları ile evlendirmek
 • B) Türk beylerini hediyelere alıştırmak
 • C) Türk beylerini birbirlerine karşı kışkırtmak
 • D) Türk sarayına casus hizmetkârlar yerleştirmek
 • E) Hun akınlarına karşı Çin Seddi’ni inşa etmek
 • Mete Han, Çin’i mağlup ettiği halde Çin’e yerleşmemiş, sadece vergiye bağlamayı tercih etmiştir.

  Mete Han böyle davranmakla;

  I. veraset yasalarını değiştirme,

  II. halk arasında eşitliği sağlama,

  III. Türklerin millî benliklerini korumaya çalışma düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.
 • Ki-Ok Dönemi’nden itibaren Çinli prenseslerin siyasi gücünden yararlanan Çin, Büyük Hun Devleti’ne casusluk yapmaları için elçiler ve hizmetkârlar göndermiştir.

  Bu durumun;

  I. ülkede isyan ve karışıklıkların çıkması,

  II. Hun Devleti’nin parçalanması

  III. Çin’in Orta Asya’nın tamamına hâkim olması verilenlerden hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II
 • E) I ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Büyük Hun Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?


 • A) Bilinen ilk hükümdarları Tuman’dır.
 • B) Yazılı hukuk kuralları oluşturmuşlardır.
 • C) Türk devlet teşkilatı modelini kurmuşlardır.
 • D) Devletin merkezi Ötüken’dir.
 • E) Orta Asya’da kurulmuş bilinen ilk Türk devletidir.
 • Mete Han döneminde Asya Hun Devleti ile Çin arasında mücadeleler yaşanmış, zaman zaman da ticari antlaşmalar yapılmıştır.

  Asya Hun Devleti ile Çin arasındaki bu mücadele ve antlaşmaların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İpek Yolu hâkimiyeti
 • B) Tarımsal alanları ele geçirme
 • C) Siyasi birliği sağlama
 • D) Türkleri bir bayrak altında toplama
 • E) Kürk Yolu egemenliği
 • Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda ‘‘toy, kengeş, kurultay’’ gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultayda son söz hükümdara aittir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


 • A) Merkezî otoritenin zayıf olduğu
 • B) Kut anlayışının benimsendiği
 • C) Bozkır kültürünün benimsendiği
 • D) Meclisin danışma niteliği taşıdığı
 • E) Bağımsızlığa önem verildiği
 • Bilge Kağan kitabesinde “Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.” denilmektedir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


 • A) Sosyal devlet anlayışı ile hareket edildiği
 • B) Dönemin en güçlü devleti hâline gelindiği
 • C) Orta Asya’da siyasi huzurun sağlandığı
 • D) Kağan’ın halk tarafından belirlendiği
 • E) Herkesin toprak sahibi yapıldığı
 • Uygur Devleti’ne ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


 • A) Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.
 • B) Devletin merkezi Karabalgasun’dur.
 • C) Mani dini Uygurların savaşçı özelliklerini zayıflatmıştır.
 • D) Kırgızlar tarafından yıkılmıştır.
 • E) Onlu ordu sistemini bulmuşlardır.
 • Türk tarihine ait bazı bilgiler şunlardır;

  I. Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.

  II. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuşlardır.

  III. Orhun Yazıtları bu dönemin eserleridir.

  Verilenlerden hangilerinin Asya Hun Devleti’ne ait olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • Eski Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Kut denilen bu yetki kan yoluyla hükümdardan oğullarına geçerdi.

  Bu durum;

  I. Halkın hükümdara bağlılığının artması,

  II. Hükümdarın oğullarının taht mücadelesine girişmesi,

  III. Farklı soylardan hükümdar çıkmaması

  sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • İslamiyet öncesi Türkler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Hükümdar hutbe ile egemenliğini pekiştirirdi.
 • B) Ülke hanedanın ortak malı sayılırdı.
 • C) Devletin başındaki hükümdar han, hakan, kağan gibi unvanlardan birini kullanırdı.
 • D) Ülkenin doğusunu Hakan, batısını Yabgu adında sülaleden biri yönetirdi.
 • E) Sorunlar kurultay denilen mecliste görüşülürdü.
 • Köktürklerin;

  I. Kendilerine özgü alfabe kullanmaları,

  II. İlk kez Türk adını kullanmaları,

  III. Akhunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapmaları

  gelişmelerinden hangileri ulusçu devlet anlayışına sahip olduklarını göstermektedir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.

 • Etiketler: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası test, 9. sınıf tarih test
  9. Sınıf Tarih İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Test sorularını online çözebilirsiniz.