Yükleniyor

9. Sınıf Tarih Testleri Çöz

9.Sınıf Tarih ve Zaman Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
İbraniler yaradılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Müslümanlar Hicret yılını, Hristiyanlar ise Hz. İsa’nın doğduğu yılı takvimlerine başlangıç olarak seçmişlerdir.

Bu bilgilere göre;

I. Dinî gelişmeler, toplumların zamana bakışında etkili olmuştur.

II. Takvimlere başlangıç olarak önemli olaylar esas alınmıştır.

III. Takvimlerin başlangıcında kültürler arası etkileşim etkili olmuştur. verilenlerden hangilerine ulaşılamaz?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • “Tarihi Çağların” açılıp kapanmasında belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yaşanılan çağın süresi
 • B) Evrensel nitelikte olayların yaşanması
 • C) Devletler arasında savaşların olması
 • D) Kutsal dinlere ait kitapların indirilmesi
 • E) Dünya barışını sağlayacak ittifakların kurulması
 • Miladi 1374 yılının yüzyıl olarak tanımlanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) 12. Yüzyılın I. yarısının, II. çeyreği
 • B) 13. Yüzyılın II. yarısının, III. çeyreği
 • C) 13. Yüzyılın I. yarısının, II. çeyreği
 • D) 14. Yüzyılın II. yarısının, III. çeyreği
 • E) 14. Yüzyılın II. yarısının, IV. çeyreği
 • Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?


 • A) Olayın geçtiği yerde araştırma yapmak
 • B) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak
 • C) Gelişmeleri objektif olarak değerlendirmek
 • D) Olayın geçtiği dönemin şartlarını göz önünde bulundurmak
 • E) Sözlü kaynaklara öncelik vermek
 • Tarihî olay ve olgularla ilgili doğru bilgilere ulaşmak isteyen bir tarihçi;

  I. Birinci el kaynakları incelemek,

  II. Farklı kaynaklardan yararlanmak,

  III. Diğer bilim dallarından yararlanmak metotlarından hangilerine başvurmalıdır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Tarihçi olaylara duygusal yaklaşamaz. Ancak inançları, siyasal anlayışı, aldığı eğitim vb. nedenlerle tarihçinin duygusal yaklaşması mümkündür.

  Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir tarihçide olması beklenemez? 


 • A) Objektiflik
 • B) Öznellik
 • C) Tutarlılık
 • D) Gerçekçilik
 • E) Araştırmacılık
 • Aşağıdakilerden hangisi tarihî olayların incelenmesinde deney ve gözlem yönteminin uygulanamamasının nedenidir?


 • A) Eskiden deney ve gözlem bilgisinin zayıf olması
 • B) Hatalardan ders alındığından deneye ihtiyaç duyulmaması
 • C) Tarihî olayların tekrarlanamaması
 • D) Belgelerin zaman içinde tahrip olması
 • E) Tarihin gelecek hakkında da çıkarımda bulunması
 • ● Takvimin başlangıç tarihi olarak hicret kabul edilmiştir.

  ● Osmanlı Devleti’nde mali işlerde aksama olmaması için kullanılmıştır.

  ● Güneş yılı esas alınmıştır.

  Bazı özellikleri verilen takvim aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) On İki Hayvanlı Türk Takvimi
 • B) Hicri Takvim
 • C) Celâli Takvimi
 • D) Rûmî Takvim
 • E) Miladi Takvim
 • Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi ay yılına göre düzenlenmiştir?


 • A) Miladi Takvim
 • B) Rûmî Takvim
 • C) Hicri Takvim
 • D) On İki Hayvanlı Türk Takvimi
 • E) Celâli Takvimi
 • Miladi takvim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Başlangıç olarak 1 Ocak tarihi kabul edilmiştir.
 • B) Ülkemizde 1923’ten itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
 • C) Güneş yılına göre düzenlenmiştir.
 • D) Bir yıl 365 gün 6 saattir.
 • E) Takvimin ilk şekli Mısırlılara aittir.
 • Malatya yakınlarındaki Arslantepe kazı bölgesinde bir prens mezarının içinde MÖ 3300 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulundu. Böylece Alacahöyük’teki kılıcın en eski kılıç olma bilgisi geçerliliğini yitirdi. Buna göre:

  I. Tarih bilimi kendini yenileyen bir dinamizme sahiptir.

  II. Tarihçiler yeni araştırmalarla tarihî bilgileri güncellemektedirler.

  III. Alacahöyük’te kültürel etkileşim yaşanmıştır. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Herhangi bir yüzyılda dünyanın her yerinde aynı siyasi, sosyal, kültürel özelliklerin görülmesi beklenemez. Örneğin Anadolu’da Demir Çağı’nın yaşandığı bir dönemde, dünyanın başka bir yerinde Tunç Çağı ya da Bakır Çağı yaşanabilmektedir.

  Buna göre;

  I. Zaman dilimleri evrensel değildir.

  II. Tarihi sınıflamak yanlıştır.

  III. Çağlar bölgesel özellik gösterebilmektedir. yargılardan hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: tarih ve zaman test
  9.Sınıf Tarih ve Zaman Test sorularını online çözebilirsiniz.

  Etiketler: tarih ve zaman test