Yükleniyor

9. Sınıf Tarih Testleri Çöz

9.Sınıf Tarih ve Tarih Yazıcılığı Test
Tarımsal üretimin başlaması ve Kadeş Antlaşması tarihin konusu içinde yer alırken, dinozorların yaşamı ya da dünyanın oluşum süreci geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen tarihin konusu içinde yer almaz.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


 • A) Tarihin konusu insan ve insan topluluklarıdır.
 • B) Bir olayın tarihin konusu olabilmesi için üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekir.
 • C) Dünyanın oluşumu ve dinozorların yaşamı ile ilgili yeteri kadar kaynağa ulaşılamamıştır.
 • D) Geçmişte nelerin tarihin inceleme alanı içinde yer alacağına tarihçiler karar verir.
 • E) Tarihin konusu olan olaylar, ülkelere göre farklılık gösterebilir.
 • Çanakkale Savaşı’nı araştıran bir tarihçinin topladığı kaynaklardan biride, bir İngiliz subayının hatıratıdır. Tarihçi bu hatırattan elde ettiği bilgileri diğer kaynaklarla karşılaştırmış ve hatıratın doğru bilgiler içermediğini tespit ettiğinden, bu bilgileri çalışmasında kullanmamıştır.

  Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında tarihçinin tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangisini uyguladığı söylenebilir?


 • A) Kaynak Arama (Tarama)
 • B) Sentez (Terkip)
 • C) Çözümleme (Tahlil)
 • D) Eleştiri (Tenkit)
 • E) Sınıflandırma (Tasnif)
 • I. Zamana göre

  II. Mekâna göre

  III. Konuya göre

  Atatürk’ün hayatını araştıran bir tarihçinin, çalışmasını Atatürk’ün “öğrenim yılları”, “askerlik yılları” ve “devlet adamlığı yılları” şeklinde bölümlere ayırması, tarihçinin araştırmasında yukarıdaki tasnif (sınıflandırma) şekillerinden hangilerini kullandığının göstergesidir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • I. Birinci elden Kaynak - Lidya Parası

  II. İkinci elden Kaynak - Osmanlı Ansiklopedisi

  III. Yazılı Kaynak - Alp Er Tunga Destanı

  IV. Sözlü Kaynak - Orhun Kitabeleri

  Tarih biliminde kullanılan kaynaklar ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?


 • A) Yalnız II.
 • B) Yalnız IV.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) III ve IV.
 • Osmanlılar gündelik hayatta ay yılı esaslı Hicri takvimi kullanırken, 1839 yılından itibaren mali işlerde güneş yılı esaslı Rumi takvimi kullanmaya başlamıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?


 • A) Hicri takvimin vergilerin toplanmasında ve maaş ödemelerinde sorunlara yol açması
 • B) Batı ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmek istenmesi
 • C) Rumi takvimin tüm dünyada geçerli bir takvim olması
 • D) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmek istenmesi
 • E) Osmanlıda astronomi alanında çalışmalara önem verilmesi
 • On iki hayvanlı Türk takvimi, İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. Yıllar, hayvan isimleri ile aylar ise sayılarla gösterilmiştir. Bu takvim Türklerden başka Çinliler ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır.

  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) Türkler astronomi bilimi ile ilgilenmişlerdir.
 • B) Güneş yılı esaslı takvim Türkler tarafından keşfedilmiştir.
 • C) Türklerin hayatında hayvanlar önemli bir yere sahiptir.
 • D) Türkler dünya medeniyetine katkıda bulunmuştur.
 • E) Türkler takvim alanında farklı milletleri etkilemiştir.
 • nsanlar zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere ayırarak “takvim”i bulmuşlardır.

  İnsanların takvimi bulmasında,

  I. yaşamı kolaylaştırmak,

  II. zamanı daha iyi yönetmek,

  III. doğal olaylara karşı önlem almak

  düşüncelerinden hangileri etkilidir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi “ay yılı” na dayalıdır?
 • A) 12 Hayvanlı Türk Takvim
 • B) Celali Takvim
 • C) Rumi Takvim
 • D) Hicri Takvim
 • E) Miladi Takvim
 • • Başlangıç yılı olarak “Hicret”i esas alma,

  • Osmanlı Devletinde mali hayatı düzenlemek için 1839’dan itibaren kullanılma

  Yukarıda verilen özelliklerin aşağıdaki takvimlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?


 • A) Rumi Takvim
 • B) Celali Takvim
 • C) Hicri Takvim
 • D) Takvimigarbi
 • E) Miladi Takvim
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin avı olurlar.” şeklindeki sözleri tarih öğrenmenin aşağıdaki faydalarından hangisini daha çok ortaya koymaktadır?
 • A) İnsanlığın yaşam tecrübesini gelecek yıllara taşıma
 • B) Milli varlığın korunmasını sağlama
 • C) Medeniyetin insanlığın ortak malı olduğunu gösterme
 • D) Toplumda birlik beraberlik duygusunu geliştirme
 • E) Bireyde yurttaşlık kültürünün gelişmesini sağlama
 • Ömer Hayyam tarafından söylenen, “Tarih kainatın vicdanıdır.” sözleri tarih yazımında aşağıdaki özelliklerden hangisinin gözetilmesi gerektiğini gösterir?
 • A) Yer zaman göstererek yazma
 • B) Sebep – sonuç ilişkisi gözetme
 • C) Objektifliği sağlama
 • D) Olayı, geçtiği dönemin koşullarına uygun değerlendirme
 • E) Kronolojik sıraya dikkat etme
 • Atatürk, Türk tarihinin araştırılmasına önem vermiş bu amaçla 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini kurdurmuş- tur. Atatürk, mirasından bir payıda daha sonra adı Türk Tarih Kurumu olan bu kuruma bırakmıştır. Atatürk’ün,

  Türk Tarih Kurumu’na mirasından bir pay ayırması,

  I. kurumun çalışmalarına önem verme,

  II. kurumun milli tarih anlayışına desteğini sürekli hale getirme,

  III. kurumun, mali bağımsızlığını gözetme

  durumlarından hangilerinin göstergesidir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.

 • Etiketler: 9.Sınıf Tarih ve Tarih Yazıcılığı Test, 9.sınıf tarih test çöz, testleri online
  9.Sınıf Tarih ve Tarih Yazıcılığı Test sorularını online çözebilirsiniz.