Yükleniyor

9. Sınıf Tarih Testleri Çöz

9. Sınıf Tarih İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Test II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
‘‘Türk’’ adından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir?


 • A) Kök Türk Kitabelerinde
 • B) Rus kroniklerinde
 • C) İran belgelerinde
 • D) Çin yıllıklarında
 • E) Yenisey Yazıtlarında
 • Türkiye kelimesine coğrafi bir bölgenin adı olarak ilk kez Bizans kaynaklarında rastlanmıştır.

  Bizans aşağıdaki bölgelerden hangisi için bu nitelemeyi kullanmıştır?


 • A) Orta Asya
 • B) Anadolu
 • C) İran
 • D) Hindistan
 • E) Arabistan
 • Çin entrikalarının etkisiyle Türk devletlerinin ikiye bölünmesi aşağıdaki Türk anlayış ve uygulamalarından hangisinin bir sonucudur?


 • A) Kut anlayışı
 • B) Göktanrı inancı
 • C) İkili teşkilat
 • D) Boylar federasyonu
 • E) Yarı göçebe yaşam
 • Eski Türk veraset anlayışına göre ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır.

  Bu uygulamanın;

  I. merkezî otoritenin zayıflamasına,

  II. taht kavgalarının görülmesine,

  III. devletlerin kısa ömürlü olmasına

  verilen durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • I. Toy,

  II. Kengeş,

  III. Kurultay

  Eski Türklerde meclisi adlandırmak için yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Uygur metinlerinde güç, kuvvet anlamına gelen Türk kelimesi Çin kaynaklarında miğfer anlamında kullanılmıştır.

  Bu farklılığın ortaya çıkması Türklerin;

  I. toplumlar üzerindeki etkileri,

  II. çok yönlü bir millet olmaları,

  III. geniş alanlara yayılmaları

  verilen özelliklerinden hangileri ile ilgilidir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • I. Türk kelimesini ilk kez devlet adında kullanan Kök Türklerdir.

  II. Türkiye adı coğrafi bir bölge olarak Bizans kaynaklarında kullanılmıştır.

  III. Ziya Gökalp’e göre Türk adı; töreli, kanun, nizam sahibi demektir.

  IV. Türk kelimesi Dîvân-ü Lügâti’t-Türk’te olgunluk çağı demektir.

  V. Türkiye adı ilk kez Malazgirt Savaşı sonrasında kullanılmıştır.

  Türk adının anlamı ve Türkiye ifadesi ile ilgili numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Toprak yani ülke, Orta Asya’da yaşayan Türklerde yurt olarak isimlendirilmiştir. Yurt, hükümdarın şahsi malı değildir. Göçebe toplumların özelliği olarak Türkler, ancak hür ve müstakil yaşayabildiği toprağı ülke olarak görmüşlerdir. Müstakil yaşayamadıkları toprağı da kolayca terk edebilmişlerdir.

  Yalnız bu bilgilere dayanarak, Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


 • A) Bağımsızlığa önem verdiklerine
 • B) Tarımsal faaliyetlerde bulunduklarına
 • C) Geniş alanlarda hüküm sürdüklerine
 • D) En eski ve köklü milletlerden olduklarına
 • E) Fetih anlayışını benimsediklerine
 • Asya Hun İmparatoru Mete, devletin iç politikasını; halkın refah, huzur ve barış içerisinde yaşatılması ve ekonomik seviyesinin yükseltilmesi, ayrıca törenin halka adil bir şekilde uygulanması olarak belirlemiştir. Bu politika, günümüze kadar bütün Türk devletlerinde temel politika olarak uygulanmıştır.

  Bu bilgiler doğrultusunda;

  I. Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışı hâkim olmuştur.

  II. Türk devlet geleneği tarihsel devamlılığa sahiptir.

  III. Türkler, merkezî devlet örgütlenmesine önem vermiştir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Eski Türklerde ülke hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir.

  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?


 • A) Devletin güçlü yapısının korunmasına
 • B) Cihan hâkimiyeti fikrinin ortaya çıkmasına
 • C) Yerleşik yaşama geçilmesine
 • D) Sık sık taht kavgalarının yaşanmasına
 • E) Sınırların genişlemesine
 • Eski Türklerde kadının toplumda önemli bir yeri vardı.

  Aşağıdakilerden hangisi hatunların siyasi yetkiye sahip olduğunu gösterir?


 • A) Kağan olmadığında Hatun’un kurultaya başkanlık yapması
 • B) Kadınların savaşabilme özelliğine sahip olması
 • C) Ana baba soyunun değerce birbirine eşit tutulması
 • D) Sosyal etkinliklerde kadınların ön planda yer alması
 • E) Ailede mal ve mülkün ortak olması
 • Türkler 630’da Çinlilerle yaptıkları savaşta yenilince Doğu Kök Türk Devleti yıkıldı. Binlerce Türk Çinlilere esir düştü. Kürşad, otuz dokuz arkadaşıyla birlikte ihtilal yapmaya karar verdi. Komitede alınan karara göre Çin İmparatoru rehin alınacak, imparatorun hayatına karşılık Çin sarayında bulunan yeğeni kurtarılacaktı. Ardından Ötüken’e gidilecek ve bir devlet kurulacaktı.

  Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?


 • A) Kağanlarına
 • B) Törelerine
 • C) Boy Beylerine
 • D) Bağımsızlıklarına
 • E) Geleneklerine

 • Etiketler: ilk ve orta çağ test, 9. sınıf tarih soru, 9. sınıf test
  9. Sınıf Tarih İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Test II sorularını online çözebilirsiniz.