Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Test 3


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Mustafa Kemal Atatürk, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne hangi şehrimizden milletvekili olarak seçilmiştir?
 • A) Selanik
 • B) Erzurum
 • C) Trabzon
 • D) İstanbul
 • E) Ankara
 • Osmanlı Devleti, 1854 Kırım Savaşı sırasında almaya başladığı dış borçları ödeyemez duruma gelince, 1881 yılında alacaklı devletler tarafından borçların tahsil edilmesi amacıyla oluşturulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Osmanlı Bankası
 • B) Düyun-ı Umumiye
 • C) İktisat Komisyonu
 • D) Maliye Nezareti
 • E) Hazine Müsteşarlığı
 • Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır’ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Çanakkale Cephesi
 • B) Galiçya Cephesi
 • C) Kafkas Cephesi
 • D) Kanal Cephesi
 • E) Batı Cephesi
 • I. Dünya Savaşı öncesinde İttifak Devletleri ile anlaşmış olmasına rağmen savaş sırasında İtilaf Devletleri blokuğu'na geçen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Bulgaristan
 • B) Avusturya-Macaristan
 • C) İtalya
 • D) Rusya
 • E) Osmanlı Devleti
 • I. Bloklaşmalar
  II. Ekonomik yayılma ve sömürgecilik politikaları
  III. Milliyetçilik akımları
  IV. Hanedan çekişmeleri
  Yukarıda verilenler hangi savaşın sebebidir?

 • A) I. Dünya Savaşı
 • B) I. Balkan Savaşı
 • C) II. Balkan Savaşı
 • D) Trablusgarp Savaşı
 • E) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
 • I. İlk posta teşkilatı kuruldu.
  II. İlk nüfus sayımı yapıldı.
  III. ilköğretim mecburi hâle getirildi.
  IV. Takvim-i Vakayi adıyla ilk resmî gazete çıkarıldı.
  Yukarıda verilen yenilikler hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

 • A) II. Mahmut
 • B) Abdülaziz
 • C) Abdülmecit
 • D) IV. Mustafa
 • E) I. Ahmet
 • Wilson İlkeleri, aşağıda verilen konulardan hangisinin Türk kamuoyunda tartışılmasında etkili olmuştur?
 • A) Milliyetçilik
 • B) Ekonomi
 • C) Manda ve himaye fikri
 • D) Cumhuriyetçilik
 • E) Demokrasi
 • 1718 - 1730 yılları arasında geçen ve Batılı anlamda ilk ıslahat hareketlerinin başlangıç dönemi olarak kabul edilen Lale Devri hangi isyan sonucunda sona ermiştir?
 • A) Şahkulu İsyanı
 • B) Celali İsyanları
 • C) Patrona Halil İsyanı
 • D) Şeyh Bedrettin İsyanı
 • E) Kabakçı Mustafa İsyanı
 • I. Her türlü etki ve denetimden uzak bir millî kurulun oluşturulması gereklidir.
  II. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  III. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  Yukarıdaki ilkeler siyasi belgelerden hangisinde vurgulanmıştır?

 • A) Amasya Genelgesi
 • B) Nisab-ı Müzakere Kanunu
 • C) Havza Genelgesi
 • D) Misak-ı Milli
 • E) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
 • Millî ve bölünmez bir Türk vatanının sınırlarını çizen ve Millî Kurtuluş programının dış politika perspektifini ifade eden, son Osmanlı Meclis-i Mebusanının en önemli hizmeti olarak değerlendirilen siyasi metin aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
 • B) Havza Genelgesi
 • C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
 • D) Misak-ı Millî Kararları
 • E) Amasya Tamimi

 • Etiketler: Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Test
  EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Test 3 sorularını online çözebilirsiniz.